Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Η ευθύνη των γιατρών από την άσκηση των καθηκόντων τους

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κουμπούλη, Μαρία el
dc.date.accessioned 2015-11-24T15:58:11Z
dc.date.available 2015-11-25T03:02:50Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/12072
dc.title Η ευθύνη των γιατρών από την άσκηση των καθηκόντων τους el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Ιατρική δεοντολογία el
heal.keyword Νοσοκομεία el
heal.keyword Ανθρώπινο δυναμικό el
heal.keyword Προσωπικό υγείας el
heal.keyword Εργασιακές σχέσεις el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 1994-10-01 el
heal.abstract Το κίνητρο για την εκπόνηση της πτυχιακής μου εργασίας δόθηκε από τα λάθη των γιατρών τα οποία επισύρουν το ενδιαφέρον και τα σχόλια του κοινού. Δεν υπάρχει επάγγελμα, τέχνη ή ανθρώπινη ενασχόληση στην οποία να μην γίνονται λάθη. Τα ιατρικά όμως λάθη είναι εκείνα που προκαλούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι ο γιατρός έχει το προνόμοιο να ασχολείται με τα πολυτιμότερα αγαθά του ανθρώπου, την υγεία και τη ζωή του. Η ευθύνη των γιατρών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αποτελεί ουσία δικαιοσύνης. 0 γιατρός έχει νομική ευθύνη όταν δεν τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης και της πείρας που απόκτησε, καθώς επίσης και όλες τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των ασθενών και την προφύλαξη των υγιών. Μέσα από αυτή την εργασία θα προσπαθήσω να αγγίξω τη διάσταση της ιατρικής ευθύνης και τις συνέπειές της. Η έλλειψη της κωδικοποίησης των διάσπαρτων διατάξεων που τροποποιούν, ή αντικαθιστούν, ή συμπληρώνουν, ή καταργούν το όλο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, δημιούργησε δυσκολία στη συλλογή και επεξεργασία του υλικού αυτού. Η εργασία αυτή αποτελεί τα ι από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος διακρίνεται, ορίζεται και αναλύεται η ιατρική ευθύνη σε: Αστική, Ποινική, Πειθαρχική. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται οι απόψεις των γιατρών για την επαγγελματική τους ευθύνη, τα αποτελέσματα της έρευνας, η κριτική, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. el
heal.advisorName Σακελλαρίου, Μαρία el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 149 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics