Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καραγιάννη, Μαρία el
dc.date.accessioned 2015-11-24T15:59:25Z
dc.date.available 2015-11-25T03:03:23Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/12171
dc.title Ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Πληροφοριακό σύστημα υγείας el
heal.keyword Νοσοκομεία el
heal.keyword Ιατρική πληροφορική el
heal.keyword Τεχνολογία el
heal.keyword Πάτρα el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 1999-01-01 el
heal.abstract Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως κύριο θέμα "Το Πληροφοριακό Σύστημα του Περιφερειακού, Πανεπιστημιακού, Γενικού Νοσοκομείου Πατρών". Όσον αφορά τη δομή της πτυχιακής αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου. Δίνεται ο ορισμός του, οι βασικοί του στόχοι, οι λειτουργίες που εκτελεί, καθώς και το κόστος που απαιτείται για την ύπαρξη μηχανογράφησης σε ένα Νοσοκομείο. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του Π.Π.Γ.Ν.Π. Αναφέρεται το έτος ίδρυσης, η έδρα, ο σκοπός του Νοσοκομείου, οι υπηρεσίες από τις οποίες απαρτίζεται, και τέλος το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του πληροφοριακού εξοπλισμού του Νοσοκομείου. Περιγράφονται αναλυτικά οι server (κεντρικοί υπολογιστές) που υποστηρίζουν τα τερματικά και τις εφαρμογές. Αναφέρεται ο σκοπός του κάθε server, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καθενός. Στη συνέχεια γίνεται μια περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των τερματικών και των PC's που υπάρχουν στο Νοσοκομείο. Γίνεται αναφορά στις εφαρμογές που υποστηρίζουν, καθώς και στον server με τον οποίο συνδέονται. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή της οργανωτικής δομής και της λειτουργίας των τμημάτων. Περιγράφονται αναλυτικά τα τμήματα της Διοικητικής της Νοσηλευτικής και της Ιατρικής Υπηρεσίας. Αναφέρεται ο σκοπός του κάθε τμήματος, ο εξοπλισμός από τον οποίο αποτελείται, τα τμήματα με τα οποία επικοινωνεί, τα παραστατικά που χρησιμοποιεί και τέλος οι ανάγκες σε εξοπλισμό για το κάθε τμήμα. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο Π.Π.Γ.Ν.Π. από το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. Αναφέρονται οι βασικές λειτουργίες κάθε εφαρμογής, η επικοινωνία με τα άλλα τμήματα, η αρχιτεκτονική της κάθε εφαρμογής, καθώς και οι διαδικασίες ασφάλειας, που τηρούνται για κάθε εφαρμογή. Στο κεφάλαιο πέντε περιγράφεται το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων - Laboratory Information System (LIS). Στην αρχή του κεφαλαίου αναφερόμαστε γενικά σε ένα LIS. Ποιες είναι οι γενικές προδιαγραφές ενός LIS, οι λειτουργίες που εκτελεί, ποιο είναι το προβλεπόμενο κόστος ενός LIS. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφερόμαστε ειδικά στην μηχανογράφηση των εργαστηρίων του Π.Π.Γ.Ν.Π. Αναφέρουμε τον εξοπλισμό και τονίζουμε τις ανάγκες σε μηχανογράφηση του κάθε εργαστηρίου. Στο κεφάλαιο έξι γίνεται ανάλυση του Δικτύου του Π.Π.Γ.Ν.Π και λόγος για τη διασύνδεση του Π.Π.Γ.Ν.Π με το Internet. Τέλος γίνεται μια αξιολόγηση των λειτουργικών αναγκών του συστήματος. Στο κεφάλαιο επτά γίνεται η τελική αξιολόγηση του συστήματος, βάση των χρηστών. Αναφέρονται τα οφέλη, οι αδυναμίες του συστήματος και καταγράφουμε τα τελικά συμπεράσματα. el
heal.advisorName Παπουτσής, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 83 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics