Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων και της γεωγραφικής κατανομής των υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Περιφέρεια Αττικής

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Δημητρακόπουλος, Χρήστος el
dc.contributor.author Μπρατσόλη, Θεοφίλη el
dc.date.accessioned 2015-11-24T16:03:33Z
dc.date.available 2015-11-25T03:05:55Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/12618
dc.title Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων και της γεωγραφικής κατανομής των υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Περιφέρεια Αττικής el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Υγεία el
heal.keyword Υπηρεσίες υγείας el
heal.keyword Κοινωνική ασφάλιση el
heal.keyword Δημογραφία el
heal.keyword Δημογραφικά στοιχεία el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2007-01-01 el
heal.abstract Η εργασία, επικεντρώνεται στην μελέτη της γεωγραφικής κατανομής των Υπηρεσιών Υγείας του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Περιφέρεια Αττικής, σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, με στόχο τη διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την γεωγραφική κατανομή των Υπηρεσιών Υγείας του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην συγκεκριμένη περιφέρεια. Μετά από μια σύντομη αναφορά στις σημαντικότερες μεταβολές στον χώρο της Δημόσιας και Ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη, αναλύονται τα δημογραφικά, οικονομικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της περιφέρειας Αττικής. Στη συνέχεια, επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών υγείας και της γεωγραφικής κατανομής τους και εξετάζεται κατά πόσο αυτές μπορεί να ανταποκριθούν στις παρούσες και προβλεπόμενες ανάγκες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της περιφέρειας Αττικής. Τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας μας, είναι η ανάγκη αναδιάρθρωσης της γεωγραφικής κατανομής των μονάδων Υγείας στο λεκανοπέδιο Αττικής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανεπάρκειες και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους, διότι ο βαθμός ικανοποίησης των αναγκών των κατοίκων της Αττικής, από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Οι ανεπάρκειες αυτές, αφορούν στο συνολικό σύστημα και σε όλες τις βαθμίδες του, (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), τη δημόσια υγεία, το σύστημα του ΕΚΑΒ αλλά και στην εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών με βάση το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα και την περιοχή κατοικίας. Οι ελλείψεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας των κατοίκων, οδηγούν τους ασθενείς σε τεράστιες λίστες αναμονής και στον ιδιωτικό τομέα. el
heal.advisorName Δημόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 213 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics