Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων για το ιδιωτικό νοσοκομείο Meditterano για την πενταετία 2005-2010

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Λάμπου, Ξάνθη el
dc.date.accessioned 2015-11-24T16:08:19Z
dc.date.available 2015-11-25T03:08:49Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/13114
dc.title Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων για το ιδιωτικό νοσοκομείο Meditterano για την πενταετία 2005-2010 el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Οικονομική κατάσταση el
heal.keyword Έκθεση χρηματοοικονομικής κατάστασης el
heal.keyword Διαχειριστική λογιστική el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2012-01-01 el
heal.abstract Στη παρούσα εργασία καταβλήθηκε προσπάθεια να απεικονιστούν αλλά και να αναλυθούν οικονομικά στοιχεία που αφορούν το νοσοκομείο Mediterraneo Hospital - Διαγνωστική και Νοσηλευτική Κλινική Δραγίνη Α.Ε για την περίοδο 2005 - 2010, με τη χρήση αριθμοδεικτών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, κρίθηκε αναγκαίο η εργασία να διαρθρωθεί σε τέσσερα επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων σε ευρύτερο πλαίσιο. Ειδικότερα, αναλύεται η σπουδαιότητα και ο σκοπός ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων, οι βασικές λογιστικές τους αρχές, τα στοιχεία που τις συνθέτουν τις λογιστικές καταστάσεις αλλά και ποιος φέρει την ευθύνη για τη σύνταξή τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται ο συσχετισμός των αριθμοδεικτών στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η χρήση αριθμοδεικτών στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, οι στόχοι που θέτουν, οι τρόποι κατάρτισης, η χρησιμότητα, τα προβλήματα, οι βασικές τους κατηγορίες, η συγκριτική αξία και οι γενικές αρχές τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το προφίλ του νοσοκομείου Mediterraneo με παράθεση και ανάλυση στοιχείων του ισολογισμού του για το χρονικό διάστημα 2005 - 2010 αλλά και η βασική οργανωτική του δομή. Στο τέταρτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η ανάλυση των αριθμοδεικτών του νοσοκομείου Mediterraneo με τη χρήση αριθμοδεικτών ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας και κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων αλλά και προτάσεων. el
heal.advisorName Κατσαρού, Σοφία el
heal.committeeMemberName Μαυριδόγλου, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Παρασκευόπουλος, Λεωνίδας el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 70 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics