Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

ABC ανάλυση και υποδείγματα υπολογισμού αποθέματος σε ένα νοσοκομείο

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Αθανασοπούλου, Γεωργία Αγγελική el
dc.contributor.author Μαρή, Παναγιώτα el
dc.contributor.author Τριανταφυλλοπούλου, Μαρία el
dc.date.accessioned 2015-11-24T16:08:31Z
dc.date.available 2015-11-25T03:08:57Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/13141
dc.title ABC ανάλυση και υποδείγματα υπολογισμού αποθέματος σε ένα νοσοκομείο el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Ιδιωτικό δίκαιο el
heal.keyword Προστασία δεδομένων el
heal.keyword Ιατρικό απόρρητο el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2013-05-01 el
heal.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: 1. Να γίνει παρουσίαση της ανάλυσης ABC ως ένα σύγχρονο μοντέλο κοστολόγησης, 2. Να μελετηθεί μέσω της ABC Ανάλυσης το κόστος χρήσης αντιβιοτικών σκευασμάτων για τα έτη 2008 έως 2011 ( προ και κατά την οικονομική κρίση ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη. Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια τα οποία αναφέρονται στην θεωρία της ABC Ανάλυσης. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο γίνεται η παρουσίαση του συστήματος ABC. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν την ABC ανάλυση, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η ABC ανάλυση χρησιμοποιείται στην διαχείριση των αποθεμάτων, ακολουθεί η σύγκριση της ανάλυσης ABC με άλλα συστήματα κοστολόγησης, γίνεται ανάλυση της χρησιμότητάς της και τέλος γίνεται αξιολόγηση του συστήματος ABC. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια της κοστολόγησης και ανάλυση της επιλογής της σωστής μεθόδου κοστολόγησης. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην μέθοδο Pareto και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η μέθοδος Pareto εφαρμόζεται στην ABC ανάλυση. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια των Logistics. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται εφαρμογή της ABC Ανάλυσης στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει το κόστος και την ποσότητα των αντιβιοτικών σκευασμάτων κατά τη χρονική περίοδο των ετών 2008- 2011 .Υπολογίζει το κόστος και την ποσότητα τόσο των πρωτότυπων όσο και των γενόσημων σκευασμάτων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο el
heal.advisorName Μαυριδόγλου, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 96 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics