Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Μοντέλα ηγεσίας στο σύγχρονο νοσοκομειακό μάνατζμεντ και επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων: μελέτη περίπτωσης Γενικού Νοσοκομείου Τζανείου Πειραιώς

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Γιαννάκου, Πρεσβεία el
dc.contributor.author Φαραντάκη, Σταυρούλα el
dc.date.accessioned 2015-11-24T16:09:14Z
dc.date.available 2015-11-25T03:09:27Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/13243
dc.title Μοντέλα ηγεσίας στο σύγχρονο νοσοκομειακό μάνατζμεντ και επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων: μελέτη περίπτωσης Γενικού Νοσοκομείου Τζανείου Πειραιώς el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Μάνατζμεντ el
heal.keyword Ηγεσία el
heal.keyword Υγεία el
heal.keyword Νοσοκομεία el
heal.keyword Επαγγελματική ικανοποίηση el
heal.keyword Προσωπικό υγείας el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2011-01-01 el
heal.abstract Στις μονάδες παροχής υγείας η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Αυτό πράγματι αποτελεί μία ιδανική μέθοδο αξιολόγησης, αφού η εργασία μας είναι βασισμένη σε ερωτηματολόγιο και έτσι με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται οι απόψεις των εργαζομένων στις μονάδες υγείας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μετρηθεί ο βαθμός της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Τζανείου Πειραιώς, σε συνάρτηση με την ηγεσία και την άσκηση του νοσοκομειακού μάνατζμεντ μέσα στον οργανισμό. Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε αν, ο εργαζόμενος επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά, από τις επαγγελματικές συνθήκες που επικρατούν. Κατά συνέπεια, μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, θα παρατηρήσουμε το βαθμό ικανοποίησης των εργαζόμενων σε σχέση με διάφορους παράγοντες στον οργανισμό, όπως: • το μισθό • τις προαγωγές • την επίβλεψη • τους συναδέλφους τους • την ίδια την εργασία τους και θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το στυλ ηγεσίας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Υλικό-Μέθοδος: Για την εκτίμηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο του Paul Spector αναγνωρισμένο από το Ψυχολογικό Πανεπιστήμιο της Δυτικής Φλωρεντίας, το οποίο συμπληρώθηκε από 302 εργαζομένους κατά την περίοδο 01/07/11 έως 29/07/2011. Συμπεράσματα: Το σύνολο των εργαζομένων είναι δυσαρεστημένο από τις ανταμοιβές του οργανισμού και κυρίως από τον μισθό του. Ακόμη, είναι δυσαρεστημένοι όσο αφορά τις ευκαιρίες για προαγωγή. Η συνεργασία μεταξύ προϊστάμενου-εργαζόμενου, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των συνεργατών είναι σε καλά επίπεδα. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων δηλώνει πως η εργασία του είναι ευχάριστη, αλλά πολλές φορές εμποδίζεται από την γραφειοκρατία, όπως και εργασίες που ανατίθενται. Επιπροσθέτως, το σύνολο των εργαζομένων δεν είναι ικανοποιημένο από την αναγνώριση που λαμβάνει. Τέλος, η επικοινωνία στον οργανισμό είναι μέτρια. Κατά συνέπεια σε συνδυασμό με το ασκούμενο ηγετικό μοντέλο, παρατηρούμε ότι στον οργανισμό δίνεται έμφαση στην παραγωγή, δηλαδή στην εργασία και στην άσκηση του καθήκοντος και λιγότερο στις ανθρώπινες σχέσεις, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αισθάνονται αδικημένοι. Έτσι οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν αρνητικό βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του οργανισμού ως προς την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά τους, αφού δεν τους δίνονται κίνητρα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους (π.χ bonus). Συγκεφαλαιώνοντας, θα πρέπει να βελτιωθεί η ικανοποίηση των εργαζομένων στις μονάδες υγείας, ώστε να βελτιωθεί και η αποδοτικότητα του οργανισμού, προσφέροντας έτσι καλύτερες υπηρεσίες υγείας. el
heal.advisorName Μπιτσάνη, Ευγενία el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 179 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics