Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Επίδραση του GA3 και ΝaΟ στη βλαστική ικανότητα και αύξηση 11 αρωματικών φυτών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Δρόσου, Μαρία el
dc.date.accessioned 2015-11-24T20:11:56Z
dc.date.available 2015-11-25T03:01:14Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/13975
dc.title Επίδραση του GA3 και ΝaΟ στη βλαστική ικανότητα και αύξηση 11 αρωματικών φυτών el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Αρωματικά φυτά el
heal.keyword Πείραμα el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2004-11-01 el
heal.abstract Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η βλαστική ικανότητα και η μεταφυτρωτική πορεία ανάπτυξης ένδεκα αρωματικών φυτών κάτω από την επίδραση του ΝaCI και του GA3. Η εργασία παρουσιάζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιέχεται μία εισαγωγή με ιστορικά στοιχεία, τη χρήση των αρωματικών φυτών, ακολουθεί περιληπτική καταγραφή των βοτανικών χαρακτηριστικών, της οικολογίας και γίνεται αναφορά στην ελληνική πραγματικότητα. Επίσης γίνεται μια γενική αναφορά του γιββερελινικού οξέος. Στο δεύτερο κεφάλ.αιο αναπτύσσεται το πειραματικό μέρος της εργασίας περιγράφοντας τη μεθοδολογία, τα υλικά και μέσα. Στο τρίτο κεφάλ.αιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν και τα οποία απεικονίζονται σε 43 γραφήματα, ακολουθεί η συζήτηση, τα συμπεράσματα και η σχετική βιβλιογραφία. el
heal.advisorName Ζακυνθινός, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 82 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics