Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ελαιουργείου με τη χρήση στελεχών Ganoderma και Pleurotus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κουτσούλης, Παναγιώτης el
dc.date.accessioned 2015-11-24T21:00:44Z
dc.date.available 2015-11-25T03:11:29Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/14288
dc.title Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ελαιουργείου με τη χρήση στελεχών Ganoderma και Pleurotus el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Ελαιοτριβείο el
heal.keyword Βιομηχανικά απόβλητα el
heal.keyword Μύκητες el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2007-01-01 el
heal.abstract Σκοπός του πειράματος ήταν η μελέτη της αποδόμησης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων με τη χρήση στελεχών λευκής σήψεως των γενών Ganoderma και Pleurotus. Για την πραγμάτωση της πειραματικής διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα στελέχη βασιδιομυκήτων: τα στελέχη Pleurotus ostreatus LGMACC 22, Pleurotus eryngii LGAM P66, Ganoderma australe IK-1600 και Ganoderma carnosum IK-1642. Κατά την μελέτη της αποδόμησης των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός του δείκτη βλαστικότητας, των ολικών φαινολικών συστατικών και του βαθμού αποχρωματισμού τους καθώς και υπολογισμός της ενεργότητας λιγνινολυτικών ενζύμων.Βάση των πειραματικών δεδομένων διαπιστώθηκε ότι τα τέσσερα στελέχη βασιδιομυκήτων προκάλεσαν σημαντική μείωση του χρώματος και του φαινολικού φορτίου έως 65% και 81% αντιστοίχως. Μείωση της φυτοτοξκότητας παρατηρήθηκε μόνο στους χειρισμούς με τα στελέχη του γένους Pleurotus (έως και 27% μείωση αυτής).Συμπερασματικά, τα στελέχη του γένους Pleurotu? παρουσίασαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην αποδόμηση των τοξικών συστατικών των ΥΑΕ, αφού όλοι οι παράμετροι- χαρακτήρες που προσδιορίστηκαν (μείωση φαινολικών, χρώματος και φυτοτοξικότητας) βελτιώθηκαν σημαντικά, προσδιορίζοντας παράλληλα σημαντικές τιμές ενεργότητας του ενζύμου λακκάση el
heal.advisorName Ντούγιας, Σπυρίδων el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 48 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics