Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Ανάλυση κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) σε κρεοπωλείο: πλεονεκτήματα και προβλήματα εφαρμογής

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Διοβουνιώτης, Ιωάννης el
dc.date.accessioned 2015-11-24T21:01:18Z
dc.date.available 2015-11-25T03:11:45Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/14341
dc.title Ανάλυση κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) σε κρεοπωλείο: πλεονεκτήματα και προβλήματα εφαρμογής el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Έλεγχος ποιότητας el
heal.keyword Κρεοπωλείο el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2010-01-01 el
heal.abstract Η απομάκρυνση του σύγχρονου ανθρώπου από τη φύση και η μαζική παραγωγή και διακίνηση πλειάδας τροφίμων ευθύνονται για τη νέα απειλή - τη διατροφική - που επικρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια όλων μας, σε όλο τον πλανήτη. Τα περισσότερα τροφιμογενή νοσήματα προκαλούνται από τους κακούς χειρισμούς των ατόμων που τα παρασκευάζουν ή από την ακατάλληλη προετοιμασία και αποθήκευση των τροφίμων. Για να εξασφαλιστεί η παρασκευή ασφαλών τροφίμων και η πρόληψη της επιμόλυνσής τους, επιβάλλεται όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανόμενης και της βιομηχανίας επεξεργασίας και παραγωγής κρεάτων, πουλερικών και προϊόντων τους, να σχεδιάσουν το δικό τους πλάνο Ασφάλειας Τροφίμων, που να βασίζεται στις αρχές του συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου - HACCP - (Hazard Analysis Critical Control Points).To σύστημα HACCP συνίσταται στη συστηματική εφαρμογή των αρχών καλής πρακτικής, με σκοπό την πρόληψη των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που εστιάζει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν οι αναγνωρίσιμοι κίνδυνοι και στον σχεδίασμά των κατάλληλων προληπτικών δράσεων.Σκοπός της εργασίας αυτής είναι μια πλήρης κατά το δυνατό αναφορά στο σύστημα HACCP και στην εφαρμογή του από τις βιομηχανίες κρεάτων και πουλερικών. el
heal.advisorName Βαρζάκας, Θεόδωρος el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 132 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics