Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Η προέλευση και η εξέλιξη των αρωματικών συστατικών του οίνου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Βενούκα, Αλεξάνδρα el
dc.contributor.author Φωστέρης, Σπυρίδων el
dc.date.accessioned 2015-11-24T21:01:21Z
dc.date.available 2015-11-25T03:11:47Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/14346
dc.title Η προέλευση και η εξέλιξη των αρωματικών συστατικών του οίνου el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Οίνος el
heal.keyword Οινοποίηση el
heal.keyword Κρασιά el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2009-01-01 el
heal.abstract Η παρούσα εργασία μελετά τα αρωματικά χαρακτηριστικά του κρασιού και του τρόπου διαχωρισμού, ανίχνευσης και ανάλυσης αυτών, περιγράφοντας τη σειρά των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα για την παραγωγή ενός ποιοτικά "αρωματικού" κρασιού.Αφετηρία της μελέτης είναι το άρωμα του οίνου, το οποίο διακρίνεται και ταξινομείται σε πρωτογενές, δευτερογενές και τριτογενές. Τα αρωματικά συστατικά που παράγονται κατά το πρωτογενές άρωμα, είναι αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών της κάθε ποικιλίας, του εδάφους του αμπελώνα και του κλίματος, δηλαδή των καιρικών συνθηκών που κυριάρχησαν την εκάστοτε καλλιεργητική περίοδο. Μάλιστα, τα αρώματα που θα δημιουργηθούν δε θα φέρουν καμία ομοιότητα με τα αρώματα που δημιουργούνται κατά το δευτερογενές άρωμα. Το δευτερογενές άρωμα είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας της αλκοολικής ζύμωσης, η οποία αποτελεί και την κυρίως διαδικασία της οινοποίησης.Στην εργασία αυτή γίνεται διαχωρισμός της ερυθρής και της λευκής οινοποίησης και περιγράφεται λεπτομερειακώς η διαδικασία της οινοποίησης μαζί με συμπληρωματικές διαδικασίες που βοηθούν την ανάδειξη των αρωματικών χαρακτηριστικών ενός κρασιού. Τα δευτερογενή αρώματα και αυτά με τη σειρά τους δε θα παρουσιάζουν καμία μοιότητα με εκείνα που θα υποστούν παλαίωση. Η μελέτη αναλύει ότι η διαδικασία της παλαίωσης θα δημιουργήσει στο κρασί νέα αρώματα, τα οποία θα αποτελέσουν το τριτογενές άρωμα του οίνου.Η μελέτη συνεχίζει και καταλήγει με περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουμε τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε τα αρώματα ενός οίνου. Με τη βοήθεια της επιστήμης και συγκεκριμένα με τη βοήθεια της φυσικοχημικής και της αέριας χρωματογραφίας περιγράφεται λεπτομερειακώς το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των αρωμάτων του κρασιού. el
heal.advisorName Κάτσου, Πελαγία el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 63 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics