Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Ο ρόλος ζυμών και βακτηρίων στην τεχνολογία της οινοπαραγωγής

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μαντούβαλου, Πασχαλία el
dc.date.accessioned 2015-11-24T21:01:25Z
dc.date.available 2015-11-25T03:13:46Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/14355
dc.title Ο ρόλος ζυμών και βακτηρίων στην τεχνολογία της οινοπαραγωγής el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Οινοποίηση el
heal.keyword Ζύμωση el
heal.keyword Βακτήρια el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2009-01-01 el
heal.abstract Στα πλαίσια της φοίτησης μου στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας,στο τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων,κατά το χρονικό διάστημα 2002- 2008,παρακολουθώντας με ζήλο κάθε κύκλο μαθημάτων,εκείνο που με εντυπώσιασε και κίνησε κάθε ενδιαφέρον μου ανάφερεται στο μάθημα της Οινολογίας διότι αναφέρεται στη έρευνα και εφαρμοσμένη επιστήμη tαυτοχρόνως.Η ευκαιρία που μου δόθηκε να γνωρίσω την επιστήμη της Οινολογίας μέσω του μαθήματος στάθηκε η κινητήριος δύναμη ώστε να εκπονήσω την πτυχιακή μου εργασία με τίτλο: Ο ΡΟΛΟΣ ΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ.Με την παρότρυνση,ενθάρρυνση και κατάλληλη καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγητριάς μου για την πτυχιακή κ.Κάτσου Πελαγίας αποφασίσαμε απο κοινού να προχωρήσω στη συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας με το υγκεκριμένο θέμα.Στη προσπάθεια μου αυτή για την μελέτη της μικροβιολογίας των οίνων,αρχικά παραθέτονται κάποια ιστορικά σημεία για την επιστήμη της οινολογίας και την εκκίνηση της κατα τον 19ο αιώνα που συνοδεύεται με την πρόοδο της χημείας και το μεγαλύτερο βήμα της μικροβιολογίας με τις ανακαλύψεις του Ραείειιτ.Την μικροβιολογία των κρασιών όπου μελετά τη συστηματική των μυκήτων και των βακτηρίων, τον προσδιορισμό τους, τους βιοχημικούς και ενζυματικους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν. Αναφέρεται στους ζυμομύκητες στην οινολογία, στη προέλευση και πολλαπλασιασμό των ζυμών και ολοκληρώνεται με την ταξινόμηση και διατροφή των ζυμών.Ακολουθεί αναφορά στη ταξινόμηση και ταυτοποίηση των ζυμών, η εξέλιξη των γενικών αρχών της ταξινόμησης των ζυμών και οριοθέτηση των είδων.Αναφέρονται οι ζύμες οινοποίησης. Σημειώνεται η πορεία της αλκοολικής ζύμωσης και τα στάδια της. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των κυριότερων ζυμών του οίνου. Παρουσιάζεται η επιτυχία των σταφυλιών και των ζυμών του κρασιού. Τέλος, αναφέρεται στα γαλακτικά βακτήρια και τις αλλοιώσεις που προκαλούν στο κρασί, όπως επίσης και στην επίδραση που των οξικών βακτηρίων.Το κρασί τόσο κατά το στάδιο της βιομηχανικής του παραγωγής , όσο και μετά το πέρας αυτής, είναι ένα πλήρες περισσότερο ή λιγότερο, θρεπτικό υπόστρωμα, ικανό να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός πλήθους μικροοργανισμών που ανήκουν στους μύκητες, στις ζύμες και στα βακτήρια. el
heal.advisorName Κάτσου, Πελαγία el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 52 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics