Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Παραγωγή βιοκαυσίμων από γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μανώλης, Ευστάθιος el
dc.date.accessioned 2015-11-24T21:01:43Z
dc.date.available 2015-11-25T03:15:27Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/14389
dc.title Παραγωγή βιοκαυσίμων από γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Καύσιμα el
heal.keyword Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2009-01-01 el
heal.abstract Τα βιοκαύσιμα αποτελούν ένα σημαντικό άξονα της ενεργειακής στρατηγικής της παγκόσμιας κοινότητας, που στοχεύει ευρύτερα στην εξασφάλιση της διάθεσης ενέργειας συμβατής με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Η διάθεση των βιοκαυσίμων στην χώρα μας έχει θεσμοθετηθεί με τον πρόσφατο νόμο 3423/2005 που προήλθε από την κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ. καθιστώντας επιτακτική την ανάπτυξη ανταγωνιστικών υποδομών και τεχνολογίας για την παραγωγή τους. Πέρα του θεσμικού πλαισίου, η παραγωγή και χρήση των βιοκαυσίμων επιβάλλεται αφενός για την ελάττωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και τις χώρες που το παράγουν, και αφετέρου για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα η χρήση των βιοκαυσίμων μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εθνική οικονομία, πλαισιώνοντας τον αγροτικό τομέα με νέες «ενεργειακές καλλιέργειες» και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.Σήμερα η παραγωγή των βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη και βιοντίζελ) βασίζεται σε φυσικοχημικές διεργασίες καθώς και στη βιοτεχνολογία. Αυτά τα βιοκαύσιμα χαρακτηρίζονται ως τυπικά βιοκαύσιμα ή βιοκαύσιμα πρώτης γενεάς. Η έρευνα και η τεχνολογία των βιοκαυσίμων δημιουργεί τα πρωτοποριακά βιοκαύσιμα ή βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται για διεργασίες μετατροπής βιομάζας σε υγρά καύσιμα ή BTL (Biomass To Liquid) καθώς και για την καταλυτική πυρόλυση βιομάζας για παραγωγή βιοελαίου με θερμική σταθερότητα από τις οποίες προκύπτουν βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς. Στο μέλλον σημαντικό ρόλο θα παίξουν και τα βιοδιυλιστήρια, που είναι μονάδες που ενσωματώνουν διεργασίες μετατροπής βιομάζας σε καύσιμα, ενέργεια και χημικά. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διαδικασία λήψης βιοκαυσίμων, και συγκεκριμένα βιοαιθανόλης, από γενετικά τροποποιημένο ζαχαρότευτλο. Παρουσιάζονται μέθοδοι λήψης βιοαιθανόλης και εξετάζεται η δυνατότητα παραγωγής της από γενετικά τροποποιημένα ζαχαρότευτλα, τα προβλήματα που εμφανίζονται, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου και η πιθανή αξιοποίησή της. el
heal.advisorName Φαρμάκης, Λάμπρος el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 51 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics