Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Αξιολόγηση της επικινδυνότητας της μελαμίνης στα τρόφιμα-Νομοθεσία

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κατσουλώτου, Χρυσούλη el
dc.date.accessioned 2015-11-24T21:02:03Z
dc.date.available 2015-11-25T03:15:48Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/14429
dc.title Αξιολόγηση της επικινδυνότητας της μελαμίνης στα τρόφιμα-Νομοθεσία el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Τρόφιμα el
heal.keyword Ποιοτικός έλεγχος el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2011-01-01 el
heal.abstract Η Ευρωπαϊκή αρχή ασφάλειας Τροφίμων (ΕΕδΑ) κλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΟ) να παρουσιάσει με επιστημονική γνωμάτευση τη παρουσία της μελαμίνης και των δομικών ανάλογών της, όπως το κυανουρικό οξύ, ατηηιείίηε και απυτιεΠάε στα τρόφιμα.Η παράνομη νοθεία των τροφίμων με μελαμίνη είχε ως αποτέλεσμα την ασθένεια αλλά και τον θάνατο βρεφών, κυρίως από νεφρική βλάβη που προκλήθηκε από την δημιουργία κρυστάλλων ή λίθων στο ουρικό σύστημα. Στα βρέφη που έλαβαν προϊόντα αναμεμειγμένα με σχετικά καθαρά παρασκευάσματα μελαμίνης, οι κρύσταλλοι, που δημιουργήθηκαν αποτελούνται από συμπλέγματα μελαμίνης με ουρικό οξύ, οι οποίοι αναλύθηκαν στα ούρα. Ακόμη πραγματοποιήθηκαν και πειράματα με ζώα στα οποία χορηγήθηκε μελαμίνη είτα μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με το κυανουρικό οξύ.Μετά τα επεισόδια με τα μολυσμένα τρόφιμα από μελαμίνη (με ή χωρίς ανάλογα) αρκετές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την ανάλυση της από διάφορους φορείς. Ως εκ τούτου, αξιόπιστη εξαγωγή και δείγματα από τις τεχνικές καθαρισμού είναι διαθέσιμα για τα περισσότερα είδη τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, λίπη και υδατάνθρακες. Η πιο ευαίσθητη και εκλεκτική αναλυτική μέθοδος για τη μέτρηση της μελαμίνης και των δομικών αναλογών της είναι η ΕΟΜδ/Μδ ( υγρή χρωματογραφία σε συνδυασμό με τη μάζα παράλληλης φασματομετρία).Η ΕΡδΑ έχει λάβα 2239 δείγματα για την εμφάνιση μελαμίνης στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές από τις Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά ήταν αποτελέσματα της στοχοθετημένης δαγματοληψίας και επικεντρώθηκε σε προϊόντα που θεωρείται πιθανή η νοθεία. Επαδή δεν ήταν αντιπροσωπευτικά των βασικών επιπέδων, δεν θεωρήθηκαν κατάλληλα για την αξιολόγηση της διαθρεπτικής έκθεσης σε μελαμίνη, όπως απαιτείται από τις αναφορές αυτής της άποψης αυτής. Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία για το κυανουρικό οξύ από τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα μόνα στοιχεία αφορούν τον συνδυασμό της μελαμίνης και του κυανουρικού οξέος, τα οποία προέρχονται από την βιομηχανία. Τα στοιχεία σχετικά με τα τρόφιμα που έχουν χρησιμοποιηθεί από την ομάδα Αξιολόγησης Υπολειμμάτων στην τροφική αλυσίδα (Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM Panel)) χρησιμοποιούνται ως βάση της διαθρεπτικής έκθεσης, μετά τον αποκλεισμό ενός μικρού αριθμού δαγμάτων με υψηλές τιμές που σχετίζεται με τα περιστατικά της νοθείας. Για τους ενήλικες η υψηλή κατανάλωση, εκτιμάται από την διαθρεπτική έκθεση σε διαφορετικά είδη μελαμίνης στην ΕΕ με βάση το ανώτατο όριο τιμών από τα περιστατικά που είναι κάτω από 1 lpg/kg βάρους σώμτος (b.w.) ανά ημέρα. Για τα βρέφη που τρέφονται αποκλειστικά και μόνο από την σκόνη γάλακτος, η διαθρεπτική έκθεση σε μελαμίνη εκτιμάται κάτω από 2 μg/kg b.w. ανά ημέρα. Για τους ενήλικες που έχουν μεγάλη κατανάλωση, ο υπολογισμός της διαθρεπτική έκθεσης για το κυανουρικό οξύ όπως εκτιμάται για τις διάφορες χώρες της ΕΕ με βάση το ανώτατο όριο τιμών στα περιστατικά που είναι κάτω από 16 pg/kg b.w. την ημέρα. Για τα βρέφη του τρέφονται αποκλειστικά και μόνο με την σκόνη γάλακτος, η διαθρεπτική έκθεση εκτιμάται ότι είναι για το κυανουρικό οξύ κάτω από 6 pg/kg b.w. την ημέρα. Οι εκτιμήσεις αυτές θεωρούνται συντηρητικές. Επειδή πολλά από τα δεδομένα εμφανίζουν ανώτατο όριο των τιμών της μελαμίνης και του κυανουρικού οξέος κάτω από το όριο ανίχνευσης.Η έκθεση σε μελαμίνη η οποία προέρχεται από την μετανάστευση των υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα, υπολογίζεται από την ομάδα (CEF Panel) σε υλικά σε επαφή με τα τρόφιμα, τα ένζυμα, τις αρωματικές ύλες και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας (CEF Panel). Μια αρχική εκτίμηση αναφέρει ότι υψηλότερη δυναμική έκθεσης αφορούσε τα παιδιά. Ως εκ τούτου η έκθεση σε μελαμίνη προκύπτει από την μετανάστευση των υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα όπως εκτιμήθηκε με βάση δύο πιθανά σενάρια (Α και Β) με την χρήση της βάσης δεδομένων για τα επιμέρους στοιχεία της κατανάλωσης τροφίμων για τα παιδιά (EXPOCHI) για 13 διαφορετικά κράτη μέλη καθώς και τα χαρακτηριστικά των υψηλών επιπέδων μετανάστευσης στης μελαμίνης από τα «πρότυπα» melaware αντί κείμενα ( σενάριο Α), καθώς και τον συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας (σενάριο Β), αντίστοιχα. Η έκθεση θεωρητικά υπολογίζεται με βάση το ότι κάθε τρόφιμο ή ποτό μπορεί να έρθει σε επαφή με υψηλά επίπεδα της μελαμίνης απελευθερώνοντας melaware αθροιστικά, στο πλαίσιο κάθε ημέρας, με την έκθεση για όλα τα είδη τροφίμων, να παρουσιάζεται όπως στο σενάριο Α. Για το σενάριο Β, και μόνο, η έκθεση από ένα τρόφιμο δίνει την υψηλότερη εκτίμηση έκθεσης θεωρητικά μέσα σε μια ημέρα. Σε αυτό το σενάριο της έκθεσης σε μελαμίνη, για όλα τα είδη τροφίμων, έχα παρατηρηθεί ότι δεν πραγματοποιείται εντός της ίδιας ημέρας. Το σύνολο της έκθεσης σε μελαμίνη την ημέρα εκτιμάται από την εξέταση των τυπικών επιπέδων μετανάστευσης (σενάριο Α) που κυμαίνεται από 30 έως 80 μμ/kg b.w την ημέρα ( μέσος όρος) και από 50 έως 120 pg/kg b.w την ημέρα (95th percentile). Η έκθεση μιας μέρας για ένα τρόφιμο/ποτό εξαρτάται από τα επίπεδα μετανάστευσης (σενάριο Β) που κυμαίνονται από 40 έως 110 pg/kg b.w την ημέρα μέσος όρος) και 70 έως 230 pg/kg b.w την ημέρα (95th percentile).Η μελαμίνη απορροφάται γρήγορα από το γαστρεντερικό σωλήνα και γρήγορα αποβάλλεται από τον οργανισμό, με χρόνο ημίσειας ζωής 4-5 ώρες όπως παρατηρήθηκε σε αρουραίους και Rh" πιθήκους με μικρό ή μηδενικό μεταβολισμό. Οι περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες για το κυανουρικό οξύ δείχνουν επίσης μια ταχεία απορρόφηση και ταχεία εξάλειψη από τον οργανισμό, μέσω της ούρησης με μικρή η καθόλου βιομετατροπή. Εάν η συγκέντρωση της μελαμίνης στα ούρα είναι αρκετή για τον σχηματισμό κρυστάλλων είναι πιθανή η πρόκληση βλαβών στις αρτηρίες και τα νεφρά. Ο σχηματισμός κρυστάλλων είναι εξαρτημένος από το pH και είναι πιθανό να εμφανίζεται στην τιμή pH 5.5. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι στην κατακράτηση της μελαμίνης και του ουρικού οξέος επειδή οι άνθρωποι εκκρίνουν περισσότερο ουρικό οξύ στα ούρα από τα περισσότερα θηλαστικά λόγω της έλλαψης της οξειδάσης στο ουρικό οξύ, και επίσης επαδή το ουρικό pH είναι χαμηλότερο στα τρωκτικά. Στα νεογνά, η απέκκριση του ουρικού οξέος στα ούρα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τους ενήλικες. Η παρουσία των κρυστάλλων στα ούρα είναι αυτή που οδηγεί σε βλάβη στα νεφρά. Οι επιπτώσεις της μελαμίνης δεν οφείλονται σε συστηματική τοξικότητα αλλά στις φυσικοχημικές ιδιότητες της.Από τα δεδομένα για τους ανθρώπους, η ομάδα CONTAM Panel υπολόγισε το BMDio των 1.1 mg/kg b.w. την ημέρα για 10% της αύξηση της συχνότητας νεφροπάθειας. Αν και τα στοιχεία δεν είναι κατάλληλα για τον υπολογισμό της ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης TDI (Tolerable Daily Intake) λόγω της αβεβαιότητας της εκτίμησης της έκθεσης στους ανθρώπους, αυτό το BMDLio προβλέπει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια του TDI για 0.2 mg/kg b.w. όπως προκύπτουν από τα πειραματόζωα.To TDI για το κυανουρικό οξύ είναι 1.3 mg/kg b.w. το οποίο ορίστηκε με βάση προηγούμενη αξιολόγηση από το απολυμαντικό dichloroisocyanurate. Οι τοξικολογικές βάσεις δεδομένων για τα αηιηιείίάε και ατηηιεΗηε είναι εξαιρετικά περιορισμένες και ως εκ τούτου δεν αποδεικνύουν κάτι για το ΤϋΙ.Η διαθρεπτική έκθεση σε μελαμίνη και κυανουρικό οξύ εκτιμήθηκε ατομικά από τα σχετικά δείγματα με φόντο τις διαθέσιμες πηγές, που είναι χαμηλότερες από τα αντίστοιχα ΤϋΕ και δεν εγείρει ανησυχία για την υγεία των καταναλωτών.Το σημείο 8Μλ για την μελαμίνη και τα τρόφιμα που έρχονται σε επαφή με τα αντικείμενα επανεξετάζεται με βάση τα ΤϋΙ για 0.2 ιημ/λμ Η.\ν. λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πηγές έκθεσης. Είναι απαραίτητη η μελέτη της συνύπαρξης της μελαμίνης και των δομικών αναλογών της (κυανουρικό οξύ, αιηηιεΗάε, αηιηιεΗηε) στα τρόφιμα. Υπάρχει ανάγκη για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση δόσης-απόκρισης στο συνδυασμό της μελαμίνης με τα άλλα δομικά ανάλογα της (κυανουρικό οξύ, αηιηιείίάε, αηιηιεΗηε). Η ανάπτυξη ενός μοντέλου για την φυσιολογική ανάλυση της τοξικότητας με βάση τα τοξικολογικά δείγματα είναι αναγκαία για την βελτίωση της ανταπόκρισης των προσομοιωτών στη δόση. el
heal.advisorName Βαρζάκας, Θεόδωρος el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 104 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics