Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Μικροβιολογικά κριτήρια και έλεγχος μικροβιακής ποιότητας εμφιαλωμένου νερού

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαντωνίου, Βασιλική el
dc.date.accessioned 2015-11-24T21:02:07Z
dc.date.available 2015-11-25T03:15:50Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/14433
dc.title Μικροβιολογικά κριτήρια και έλεγχος μικροβιακής ποιότητας εμφιαλωμένου νερού el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Νερό el
heal.keyword Πόσιμο νερό el
heal.keyword Μικροβιολογία el
heal.keyword Απολύμανση el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2011-01-01 el
heal.abstract Το νερό είναι ένα αγαθό πολύτιμο για τον άνθρωπο. Η απώλεια νερού σημαίνει ταυτόχρονα και απώλεια ζωής, ενώ η κατανάλωση νερού από μη ασφαλείς πηγές υδροληψίας συνεπάγεται συχνά και την πρόκληση ασθενειών. Άλλωστε δεν είναι και λίγα τα παραδείγματα παγκοσμίως όπου είχαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής από κατανάλωση μολυσμένου νερού, ιδιαίτερα σε χώρες του λεγάμενου τρίτου κόσμου. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ιδιαίτερης σημασίας για το καταναλωτικό κοινό. Το πόσιμο νερό, είτε είναι εμφιαλωμένο είτε τρεχούμενο, υπάγεται και αυτό στη μεγάλη κατηγορία των τροφίμων, αν και οι κανονισμοί για την ποιότητά του καθορίζονται από διαφορετικές υπηρεσίες σε σχέση με αυτές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο στις βιομηχανίες τροφίμων. Η επεξεργασία του νερού για την παραγωγή εμφιαλωμένου νερού διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει το νερό ως πρώτη ύλη. Ενδέχεται μια πηγή να δίνει πιο θολό νερό από κάποια άλλη ή να δίνει νερό πλούσιο σε κάποια ουσία π.χ. Μαγνήσιο ή ακόμα και ακατάλληλο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να γνωρίσουμε τους δείκτες ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών και να γνωρίσουμε τις κατηγορίες τους σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που διέπουν την καθεμιά από αυτές. Άλλωστε δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που δεν μπορούν να διακρίνουν την διαφορά ανάμεσα σε ένα μεταλλικό νερό και σε ένα επιτραπέζιο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε κάποια βασικά στοιχεία της μικροβιολογίας που αφορούν το εμφιαλωμένο νερό και σχετίζονται άμεσα με την υγεία των καταναλωτών. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στις κατηγορίες των μικροοργανισμών που αφορούν το εμφιαλωμένο νερό και πώς αυτοί το επηρεάζουν, ενώ θα μελετήσουμε και τον τρόπο που διεξάγεται η μικροβιολογική ανάλυση του. Τέλος θα δούμε πόσο σημαντική είναι η διαδικασία της απολύμανσης του νερού στη διασφάλιση της ποιότητας του ως πόσιμου, είτε πρόκειται για εμφιαλωμένο είτε όχι. Κύρια διαδικασία απολύμανσης είναι αυτή με τη χρήση όζοντος, η οποία είναι η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική μέθοδος προκειμένου να διασφαλίζεται μια σταθερή ποιότητα στο εμφιαλωμένο νερό και κυρίως στο επιτραπέζιο. Είναι μια μέθοδος με άριστα αποτελέσματα αλλά με υψηλό κόστος και για τον λόγο αυτό δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία του πόσιμου νερού ύδρευσης που συγκεντρώνεται σε ταμιευτήρες. Σε μεγάλο όγκο νερού εφαρμόζεται η γνωστή σε όλους χλωρίωση του νερού προκειμένου αυτό να καταστεί πόσιμο. el
heal.advisorName Παπαδέλλη,Μαρίνα el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 68 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics