Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Έλεγχος της δυνατότητας χρήσης των ζυμών Saccharomyces cerevisiae και Cryptococcus curvatus για την παραγωγή βιοκαυσίμων από το έλαιο της πυρόλυσης βιομάζας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Στίγκα, Αγγελική el
dc.date.accessioned 2015-11-24T21:02:07Z
dc.date.available 2015-11-25T03:15:50Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/14434
dc.title Έλεγχος της δυνατότητας χρήσης των ζυμών Saccharomyces cerevisiae και Cryptococcus curvatus για την παραγωγή βιοκαυσίμων από το έλαιο της πυρόλυσης βιομάζας el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Βιομάζα el
heal.keyword Πηγές ενέργειας el
heal.keyword Βιοκαύσιμα el
heal.keyword Πείραμα el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2011-01-01 el
heal.abstract Η ταχεία μείωση των οργανικών καυσίμων οδηγεί τους ανθρώπους στην τακτική εύρεσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Μία από τις τεχνικές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι αυτή της παραγωγής αιθανόλης, μέσω της επεξεργασίας της βιομάζας. Η πυρόλυση είναι μια μέθοδος μέσω της οποίας διασπάται η βιομάζα σε μικρότερα υλικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βασικά συστατικά για την παραγωγή αιθανόλης. Η «μέθοδος ταχείας πυρόλυσης», δίνει την δυνατότητα παραγωγής ελαίου πυρόλυσης ή αλλιώς βιοελαίου από τη χρήση της βιομάζας. Το κύριο συστατικό του ελαίου πυρόλυσης είναι η λεβογλουκοζάνη, με περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 30% (w/v). Η λεβογλουκοζάνη είναι ένα ανυδροσάκχαρο, προϊόν το οποίο παράγεται από την διάσπαση της κυτταρίνης, που είναι το κύριο συστατικό της βιομάζας. Η λεβογλουκοζάνη μπορεί εύκολα να υδρολυθεί σε γλυκόζη. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί που έχουν την ικανότητα να ζυμώνουν το έλαιο πυρόλυσης για την παραγωγή προϊόντων όπως η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ. Οι ζύμες που μελετήθηκαν ήταν η Saccharomyces cerevisiae και η Cryptococcus curvatus, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της δυνατότητας τους να παράγουν αιθανόλη (S. cerevisiae) από την γλυκόζη και βιοντίζελ (C. curvatus) από διαφορετικές πηγές άνθρακα. Και οι δύο αυτοί μικροοργανισμοί, αναπτύχθηκαν σε ΥΕΜ, YPD και Mineral Medium θρεπτικά υλικά, με διαφορετικές ποσότητες γλυκόζης και ελαίου πυρόλυσης. Η ανάπτυξη των ζυμών παρακολουθείτο και τα προϊόντα της ζύμωσης αναλύονταν. Και οι δύο ζύμες απέδειξαν ότι έχουν την ικανότητα να αναπτύσσονται σε θρεπτικά υλικά, τα οποία περιέχουν σημαντικές ποσότητες υδρολυμένου ελαίου πυρόλυσης. Για να γίνει δυνατή η ανάπτυξη των μικροοργανισμών στην λεβογλουκοζάνη ως πηγή άνθρακα, απομονώθηκε το γονίδιο LGK από τον Aspergillus niger και με την χρήση συγκεκριμένων εκκινητών, κλωνοποιήθηκε στο βακτήριο Escherichia coli. Η «έκφραση» του LGK στο Ε. coli, εξετάστηκε με την εφαρμογή της SDS-PAGE ηλεκτροφόρησης και με την ανάπτυξή του σε τρυβλία που περιείχαν λεβογλουκοζάνη ως μοναδική πηγή άνθρακα, έτσι ώστε να αποδειχτεί η ικανότητα του κλωνοποιημένου Ε. coli να την μεταβολίζει. el
heal.advisorName Παπαδέλλη,Μαρίνα el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 53 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics