Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Συγκριτική μελέτη της ολοκληρωμένης και συμβατικής καλλιέργειας ελιάς στην περιοχή των Γαργαλιάνων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καραγιάννη, Κωνσταντίνα el
dc.date.accessioned 2015-11-24T21:02:28Z
dc.date.available 2015-11-25T03:16:05Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/14475
dc.title Συγκριτική μελέτη της ολοκληρωμένης και συμβατικής καλλιέργειας ελιάς στην περιοχή των Γαργαλιάνων el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Καλλιέργεια el
heal.keyword Διαχείριση el
heal.keyword Ελιές el
heal.keyword Ελαιώνες el
heal.keyword Μεσσηνία el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2011-11-01 el
heal.abstract Η διπλωματική εργασία περιγράφει τις δύο μορφές καλλιέργειας, συμβατική και ολοκληρωμένη. Διερευνάται ο τρόπος καλλιέργειας της ολοκληρωμένης και συμβατικής γεωργίας στη περιοχή των Γαργαλιάνων, αλλά και οι στάσεις των καλλιεργητών της ολοκληρωμένης απέναντι στις υποδεικνυόμενες μεθόδους και πρακτικές, από τα πρωτόκολλα της ολοκληρωμένης καλλιέργειας. Παράλληλα γίνεται συγκριτική μελέτη σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και διερευνώνται τα ατομικά χαρακτηριστικά των παραγωγών. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για την έρευνα προήλθαν κυρίως από πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς πηγές. Πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω της τεχνικής ερωτηματολογίου που απευθύνονταν στους ιδιοκτήτες των εκμεταλλεύσεων. Οι ερωτήσεις των ερωτηματολογίων αφορούσαν οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσής τους. Ένα δεύτερο μέρος αφορούσε κοινωνικά χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών και των οικογενειών τους αλλά και γενικές ερωτήσεις στάσεων για την γεωργία και περιβάλλον. Δευτερογενείς πηγές ήταν τα αρχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του νομού Μεσσηνίας. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν προήλθαν από το μητρώα καλλιεργητών των ομάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης Νέα εποχή και Ελαιόκαρπος αλλά και από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γαργαλιάνων. Τα οικονομικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τοπικά καταστήματα όπου γινόταν πώληση γεωργικών προϊόντων, από λογιστές των τοπικών συνεταιρισμών και από τους ίδιους τους καλλιεργητές. el
heal.advisorName Βαρζάκας, Θεόδωρος el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 98 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics