Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Επισκόπηση της μέχρι σήμερα έρευνας σε θέματα δονήσεων γεωργικών ελκυστήρων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Πούλιος, Βασίλειος el
dc.date.accessioned 2015-11-24T21:07:29Z
dc.date.available 2015-11-25T03:16:53Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/14613
dc.title Επισκόπηση της μέχρι σήμερα έρευνας σε θέματα δονήσεων γεωργικών ελκυστήρων el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Γεωργικά μηχανήματα el
heal.keyword Δονήσεις el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2013-01-01 el
heal.abstract Οι περισσότερες γεωργικές εργασίες εκτελούνται με τη βοήθεια των γεωργικών ελκυστήρων, όπως είναι η άροση, οι εργασίες περιποίησης των φυτών, οι μεταφορές, σε πολλές περιπτώσεις η μετάδοση της κίνησης από τον ελκυστήρα σε αρδευτικό συγκρότημα για την άρδευση των καλλιεργειών, οι ψεκασμοί, οι λιπάνσεις, και άλλα.Η διάρκεια σε όλες τις παραπάνω εργασίες κυμαίνεται από 12 μέχρι και 18 ώρες ημερησίως. Η χρονική διάρκεια αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη αν θεωρηθεί ότι και τα επίπεδα δονήσεων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Στις περιπτώσεις αυτές που τα όρια δεν κυμαίνονται στα επιτρεπτά επίπεδα που έχουν καθοριστεί από την Ε.Ε. καθώς και από άλλους οργανισμούς που έχουν πρόσφατα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις στην υγεία των χειριστών θα είναι πολύ σοβαρές. Οι βλάβες και οι διαταραχές που προέρχονται από τις δονήσεις και εμφανίζονται στον ανθρώπινο οργανισμό είναι πολλές, όπως αναπνευστικές, καρδιοαγγειακές, νευρολογικές, μυοσκελετικές, και άλλες.Οι χειριστές πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέσα για να προστατεύουν την υγεία τους η οποία απειλείται σοβαρά από τις δονήσεις.Οι αναπτυσσόμενες δονήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν κάποιες επιτρεπόμενες στάθμες οι οποίες αναφέρονται στην προστασία των χειριστών και καθορίζονται με βάσει τις οδηγίες της Ε.Ε. του ISO 2631/97 και της 89/391/EEC.Το μυϊκό σύστημα δεν μπορεί να ελέγξει τις δονήσεις (ταλαντώσεις) που υφίστανται τα διάφορα μέρη του σώματος. Κάθε ένα τμήμα του σώματος αντιδρά κατά διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ύλη που αποτελείται, την αδράνεια του, και την ιδιοσυχνότητά του. Οι δονήσεις άνω των 80 Hz, απορροφώνται πολύ εύκολα από τον οργανισμό του ανθρώπου. Διάφορα συμπτώματα μπορούν να παρατηρηθούν γύρω από το σημείο που εφαρμόζεται η δύναμη της δόνησης.Τα όργανα που απορροφούν και συγκρατούν κατά ένα μέρος την ενέργεια των δονήσεων προστατεύουν τους γειτονικούς ιστούς, αν και τα ίδια μπορούν να πάθουν άμεσα βλάβη από αυτές.Οι μελέτες των ανθρώπινων παραγόντων είναι σημαντικές στον σχεδιασμό και έλεγχο της έκθεσης σε κραδασμό, για να παρέχουν το επίπεδο άνεσης που αναμένει ο χειριστής και για να τον προστατέψουν ενάντια σε επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία και την ασφάλεια του. el
heal.advisorName Καραμουσαντάς, Δημήτριος el
heal.advisorName Δαλαμάγκας, Βασίλειος el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 65 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics