Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Δομή, οργάνωση, λειτουργία δημοτικής επιχείρησης πολιτιστικής ανάπτυξης Καλαμάτας (Δ.Ε.Π.Α.Κ.)

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Θύμη, Ισιδώρα el
dc.date.accessioned 2015-11-24T23:11:36Z
dc.date.available 2015-11-25T03:20:54Z
dc.date.issued 2015-11-25
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/16068
dc.title Δομή, οργάνωση, λειτουργία δημοτικής επιχείρησης πολιτιστικής ανάπτυξης Καλαμάτας (Δ.Ε.Π.Α.Κ.) el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Πολιτιστική πολιτική el
heal.keyword Ευρωπαϊκά πολιτιστικά προγράμματα el
heal.keyword Δημοτικές επιχειρήσεις el
heal.keyword Περιφερειακή ανάπτυξη el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 1998-02-01 el
heal.abstract Η εργασία αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο και την οργάνωση της Δ.Ε.Π.Α.Κ. Γίνεται κατανοητό από όλους ότι η πολιτιστική ανάπτυξη ακολουθεί την περιφερειακή, αν δεν υπάρχει η αυτή δεν μπορεί να επέλθει η άλλη. Το υλικό στηρίχθηκε σε στοιχεία από μία σχετική βιβλιογραφία και από συζητήσεις με αρμόδιους τόσο των τομέων της Δ.Ε.Π.Α.Κ. , όσο και άλλων φορέων που παράγουν έργο. el
heal.advisorName Σκιά-Πανοπούλου, Χαρίκλεια el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 199 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics