Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Εκτίμηση της απόδοσης και του κινδύνου των μετοχών των εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιριών του τραπεζικού τομέα. Η περίπτωση των τραπεζών: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Φωτόπουλος, Γεώργιος el
dc.date.accessioned 2015-11-25T01:17:15Z
dc.date.available 2015-11-25T03:21:36Z
dc.date.issued 2015-11-25
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/16214
dc.title Εκτίμηση της απόδοσης και του κινδύνου των μετοχών των εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιριών του τραπεζικού τομέα. Η περίπτωση των τραπεζών: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Μορφές επένδυσης el
heal.keyword Χρηματιστηριακή αγορά el
heal.keyword Τεχνική ανάλυση el
heal.keyword Δείκτες ρευστότητας el
heal.keyword Χαρτοφυλάκιο el
heal.keyword Αριθμοδείκτες επενδύσεων el
heal.keyword Κεφαλαιακά αγαθά el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2006-03-01 el
heal.abstract Σκοπός της εργασίας είναι να εκτιμηθεί η απόδοση και ο κίνδυνος που παρουσιάζουν οι μετοχές τεσσάρων τραπεζικών επιχειρήσεων (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου) που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και βάσει αυτών των εκτιμήσεων να σχηματιστεί μια όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική εικόνα της κάθε μετοχής. Αναλύεται το Μοντέλο της Αγοράς και το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Αγαθών και παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των εννοιών της απόδοσης και του κινδύνου. el
heal.advisorName Παπανικολάου, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 157 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics