Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

IAS 1. Διεθνές λογιστικό πρότυπο 1. Παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Λυκούσα, Πηνελόπη el
dc.date.accessioned 2015-11-25T01:17:41Z
dc.date.available 2015-11-25T03:21:57Z
dc.date.issued 2015-11-25
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/16279
dc.title IAS 1. Διεθνές λογιστικό πρότυπο 1. Παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword ΔΑΠ el
heal.keyword Δομή el
heal.keyword Περιεχόμενο el
heal.keyword Ισολογισμός el
heal.keyword Ανάλυση εσόδων-εξόδων el
heal.keyword Νομικό πλαίσιο el
heal.keyword Ελληνικό λογιστικό el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2006-01-01 el
heal.abstract Στην Ελλάδα, οι λογιστικές αρχές βασίζονται στο ν.2190/1920 και τις προσθήκες του, οι οποίες γενικά ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. είναι σωστό και ουσιαστικό μέτρο εκσυγχρονισμού της ελληνικής αγοράς, καθώς θα εξασφαλισθεί η ομοιομορφία των οικονομιών καταστάσεων των εταιρειών και συνεπώς η καλύτερη σύγκριση με αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού. el
heal.advisorName Λυγγίτσος, Αλέξανδρος el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 79 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics