Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας "ΚΟΡΡΕΣ φυσικά προϊόντα"

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μαστοράκη, Αικατερίνη el
dc.date.accessioned 2015-11-25T01:18:10Z
dc.date.available 2015-11-25T03:22:20Z
dc.date.issued 2015-11-25
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/16349
dc.title Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας "ΚΟΡΡΕΣ φυσικά προϊόντα" el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Εταιρεία Folli Follie el
heal.keyword Μετοχικό κεφάλαιο el
heal.keyword Αριθμοδείκτες ρευστότητας el
heal.keyword Λειτουργικά έξοδα el
heal.keyword Βιωσιμότητα el
heal.keyword Οικονομική ανάλυση el
heal.keyword Δίκτυο πωλήσεων el
heal.keyword Δανειακό κεφάλαιο el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2007-01-01 el
heal.abstract Στην εργασία παρουσιάζονται τα σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη της «ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» καθώς και στοιχεία για την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Επιχειρείται μια παρουσίαση της οικονομικής πορείας της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεων και αριθμοδείκτες των τελευταίων ετών βοηθούν στην εκπόνηση συμπερασμάτων όσον αφορά την οικονομική της πορείας. el
heal.advisorName Κουπούζος, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 65 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics