Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Risk Management. Διαχείριση κινδύνου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η περόπτωση της Εθνικής Τράπεζας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τζαφάρου, Χρυσούλα el
dc.contributor.author Τσιολίκα, Σοφία el
dc.date.accessioned 2015-11-25T01:19:18Z
dc.date.available 2015-11-25T03:23:17Z
dc.date.issued 2015-11-25
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/16526
dc.title Risk Management. Διαχείριση κινδύνου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η περόπτωση της Εθνικής Τράπεζας el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Εταιρεία "ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε." el
heal.keyword Μετοχικό κεφάλαιο el
heal.keyword Μερισματική πολιτική el
heal.keyword Ισολογισμός el
heal.keyword Δραστηριότητες εταιρείας el
heal.keyword Προμήθειες el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2009-01-01 el
heal.abstract Σήμερα απαιτείται από τα τραπεζικά ιδρύματα να εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες και συστήματα για να διασφαλίζουν ότι η κεφαλαιακή τους επάρκεια τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα είναι ικανοποιητική, λαμβανομένων υπόψη όλων των σημαντικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται γενικώς, στη μείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόμη, και στην απώλεια του επενδυόμενου ποσού. el
heal.advisorName Μακρής, Ηλίας el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 97 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics