Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιριών αλλαντικών. Η περίπτωση των εταιριών: Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. και την Α.& Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από το 2007 έως το 2012

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παγώνης, Γεώργιος-Βασίλειος el
dc.date.accessioned 2015-11-25T01:24:20Z
dc.date.available 2015-11-25T03:25:21Z
dc.date.issued 2015-11-25
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/16937
dc.title Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιριών αλλαντικών. Η περίπτωση των εταιριών: Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. και την Α.& Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από το 2007 έως το 2012 el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword 2008 el
heal.keyword Οικονομική κρίση el
heal.keyword Χρηματοοικονομική καινοτομία el
heal.keyword Αμοιβαία κεφάλαια el
heal.keyword Τραπεζικό σύστημα el
heal.keyword Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα el
heal.keyword Συνέπειες κρίσης el
heal.keyword Hedge funds el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2014-12-01 el
heal.abstract Σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τρία χρόνια πριν την Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα (2007- 2009)και κατά την διάρκεια της Οικονομικής Κρίσης στην Ελλάδα (2010-2012). Οι εταιρείες είναι:Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. , η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. και την Α. & X. ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Περιορίζεται στην χρηματοοικονομική ανάλυση από την σκοπιά του εξωτερικού αναλυτή.Υπάρχει σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και κατά την διάρκεια αυτής. el
heal.advisorName Μπάμπαλος, Βασίλης el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 186 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics