Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

BITCOINL: αντιστάθμισμα, διαφοροποίηση ή ασφαλές καταφύγιο; στοιχεία από δυναμικά υποδείγματα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καρτερολιώτη, Μαρία el
dc.date.accessioned 2019-07-16T08:39:41Z
dc.date.available 2019-07-16T08:39:41Z
dc.date.issued 2019-07-16
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17853
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.title BITCOINL: αντιστάθμισμα, διαφοροποίηση ή ασφαλές καταφύγιο; στοιχεία από δυναμικά υποδείγματα el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία
heal.keyword Bitcoins el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.publicationDate 2018-10
heal.abstract Στα πλαίσια του αντίκτυπου των τελευταίων κρίσεων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται ο ρόλος του Bitcoin σαν αντιστάθμισμα, διαφοροποιητής, ή ασφαλές καταφύγιο, σε σχέση με τον κυριότερο δείκτη του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ, Standard & Poor’s (S&P500). Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιούνται υποδείγματα από δύο γνωστικά πεδία, τη χρηματοοικονομική οικονομετρία και τη χρηματοοικονομική μηχανική. Εφαρμόζονται διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα (VAR) και υποδείγματα διανυσματικής διόρθωσης σφάλματος (VECM) στο επίπεδο των τιμών, για να ελεγχθεί κατά πόσον οι σειρές είναι συνολοκληρωμένες και ως εκ τούτου εάν υπάρχει μακροχρόνια αιτιότητα κατά Granger. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συνολοκλήρωση η ανάλυση συνεχίζεται στα ποσοστά των μεταβλητών ώστε να ελεγχθεί εάν υπάρχει βραχυχρόνια αιτιότητα κατά Granger. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προαναφερθέντα υποδείγματα είναι στατικού χαρακτήρα και εξαρτώνται άμεσα από το χρονικό διάστημα προς μελέτη, εφαρμόζονται παράλληλα και πολυμεταβλητά υποδείγματα γενικευμένης αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας, ώστε να εξεταστεί ο δυναμικός ρόλος των συσχετίσεων μεταξύ των αποδόσεων του Bitcoin και του δείκτη S&P500. Τα αποτελέσματα των διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων έδειξαν ότι δεν υπάρχει ούτε μακροχρόνια, ούτε βραχυχρόνια αιτιότητα Granger μεταξύ του Bitcoin και το δείκτη S&P500. Οι δυναμικές συσχετίσεις εμφανίζουν ένα εναλλασσόμενο πρόσημο μεταξύ θετικών και αρνητικών τιμών με πολύ μεγάλη συχνότητα, υποστηρίζοντας το ανωτέρω εύρημα. Έτσι, το Bitcoin ταξινομείται στην κατηγορία του ασθενούς αντισταθμιστή καθώς φαίνεται ότι είναι απομονωμένο από μακροοικονομικές αλλαγές και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε κάποιο χαρτοφυλάκιο για μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο. el
heal.advisorName Σταυρόγιαννης, Σταύρος el
heal.committeeMemberName Γιακουμάτος, Στέφανος el
heal.committeeMemberName Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας el
heal.academicPublisher Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teipel
heal.numberOfPages 66
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics