Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Μελέτη της αύξησης και ανόργανης θρέψης υβριδίων λαχανίδας Κale

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μιχαλόπουλος, Κωνσταντίνος el
dc.date.accessioned 2019-11-05T09:21:17Z
dc.date.available 2019-11-05T09:21:17Z
dc.date.issued 2019-11-05
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18225
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.title Μελέτη της αύξησης και ανόργανης θρέψης υβριδίων λαχανίδας Κale el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία
heal.keyword Καλλιεργητική τεχνική el
heal.keyword Λίπανση el
heal.keyword Θρεπτικές ουσίες el
heal.keyword Εχθροί el
heal.keyword Λαχανίδες el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής el
heal.publicationDate 2018-06-21
heal.abstract Η παρούσα εργασία απέβλεπε στη μελέτη παραμέτρων αύξησης και ανόργανης θρέψης των τεσσάρων υβριδίων λαχανίδας Kale (Brassicaoleraceae L. var. acephala) ‘CN KAL 1029’, ‘REDBOR’, ‘WINNETOU’ και ‘REFLEX’) σε σχέση με παραμέτρους αύξησης και ανόργανης θρέψης της εγχώριας ποικιλίας λαχανίδας Kale «Ντόπια Μυτιλήνης». Τα φυτά αναπτύχθηκαν την άνοιξη του 2016, σε θερμοκήπιο του ΤΕΙ Πελοποννήσου, με τη μέθοδο της υδροπονίας, σε φυτοδοχεία χωρητικότητας 4,0 λίτρων που περιείχαν μίγμα χαλαζιακής άμμου και περλίτη 1:1 (v/v) και στα οποία εφαρμόστηκε θρεπτικό διάλυμα που περιείχε άζωτο 50% νιτρικό και 50% αμμωνιακό (50% Ν-ΝΟ3+50% Ν-ΝΗ4).Τα αποτελέσματα ως προς τις παραμέτρους αύξησης που προσδιορίστηκαν, έδειξαν ότι το νωπό βάρος φυτού της «Ντόπιας Μυτιλήνης», ακολουθούμενο από το νωπό βάρος φυτού του υβριδίου «Reflex», ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από ό,τι τα νβ φυτού των υπόλοιπων υβριδίων που δοκιμάστηκαν ενώ το υβρίδιο «Redbor» παρουσίασε σημαντικά μικρότερο νβ φυτού σε σύγκριση με το υβρίδιο «Reflex» και την «Ντόπια Μυτιλήνης». Τα αποτελέσματα ξηρού βάρους φυτού ακολούθησαν παρόμοια τάση με αυτά του νωπού βάρος φυτού. Η «Ντόπια Μυτιλήνης» είχε επίσης σημαντικά μεγαλύτερο νβ υπέργειου τμήματος από ό,τι τα τέσσερα υβρίδια που δοκιμάστηκαν. Τα αποτελέσματα του νωπού βάρους των φύλλων φυτού, που αποτελεί και το εμπορεύσιμο μέρος του, έδειξαν ότι το υβρίδιο «Redbor» παρουσίασε το σημαντικά μικρότερο νβ φύλλων σε σύγκριση με όλoυς τους υπόλοιπους γονότυπους που εξετάστηκαν ενώ η «Ντόπια Μυτιλήνης» παρουσίασε το σημαντικά υψηλότερο. Όσον αφορά στην αύξηση της ρίζας, αυτή δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά μεταξύ όλων των γονοτύπων που εξετάστηκαν. Όμως, η σχέση νωπού βάρους ρίζας προς υπέργειο τμήμα έδειξε ότι η σχέση αυτή στην ποικιλία «Ντόπια Μυτιλήνης», ακολουθούμενη από την αντίστοιχη σχέση του υβριδίου «Reflex»,ήταν σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη σχέση των υβριδίων «CN KAL 1029», «Redbor» και «Winnetou». Όσον αφορά στο μήκος των βλαστών, το υβρίδιο «CN KAL 1029» και η ποικιλία «Ντόπια Μυτιλήνης» είχαν σημαντικά μικρότερο μήκος βλαστού σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρία υβρίδια «Redbor», «Winnetou» και «Reflex», η δε υδατοπεριεκτικότητα φυτού δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά μεταξύ των πέντε γονοτύπων που εξετάστηκαν. Ως προς τα αποτελέσματα των συγκεντρώσεων των μακροστοιχείων στα φύλλα των φυτών, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: το υβρίδιο «Reflex» παρουσίασε τη σημαντικά υψηλότερη συγκέντρωση αζώτου 7 και φωσφόρου σε σύγκριση με τη συγκέντρωση του στοιχείου στα φύλλα των υπόλοιπων γονοτύπων που εξετάστηκαν. Η ποικιλία «Ντόπια Μυτιλήνης» παρουσίασε ενδιάμεση συγκέντρωση P, και τα τρία υβρίδια «CN KAL 1029», «Redbor» και «Winnetou» τη σημαντικά μικρότερη. Η ποικιλία «Ντόπια Μυτιλήνης» παρουσίασε τη σημαντικά μικρότερη συγκέντρωση K σε σύγκριση με τη συγκέντρωση του στοιχείου στα φύλλα των τεσσάρων υβριδίων «CN KAL 1029», «Redbor», «Winnetou» και «Reflex» ενώ το υβρίδιο «CN KAL 1029» παρουσίασε τη σημαντικά μεγαλύτερη συγκέντρωση ασβεστίου και μαγνησίου στα φύλλα. Ως προς δε τα αποτελέσματα των συγκεντρώσεων των ιχνοστοιχείων στα φύλλα των φυτών, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: η συγκέντρωση σιδήρου στα φύλλα των φυτών δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά ανάμεσα στα τέσσερα υβρίδια «CN KAL 1029», «Redbor», «Winnetou» και «Reflex» και την ποικιλία «Ντόπια Μυτιλήνης». Όμως, το υβρίδιο «Winnetou» παρουσίασε εν γένει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μαγγανίου και ψευδαργύρου έναντι των υπολοίπων γονοτύπων. Η δε ποικιλία «Ντόπια Μυτιλήνης» παρουσίασε μικρότερη συγκέντρωση Cu σε σύγκριση με τα υβρίδια «CN KAL 1029» και «Redbor», η δε συγκέντρωση Β στο υβρίδιο «Redbor» ήταν σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στο υβρίδιο «Winnetou» αλλά δεν διέφερε σημαντικά με αυτήν των υβριδίων «CN KAL 1029» και «Reflex» και της ποικιλίας «Ντόπια Μυτιλήνης». Τέλος, το υβρίδιο «CN KAL 1029» παρουσίασε τη σημαντικά υψηλότερη συγκέντρωση ΝΟ3 στα φύλλα σε σύγκριση με τη συγκέντρωση ΝΟ3 στα φύλλα των υπόλοιπων τριών υβριδίων «Reflex», «Redbor» και «Winnetou» και της ποικιλίας «Ντόπιας Μυτιλήνης» ενώ δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τεσσάρων προαναφερόμενων γονοτύπων. el
heal.advisorName Ασημακοπούλου, Άννα el
heal.committeeMemberName n/a el
heal.academicPublisher Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας el
heal.academicPublisherID teipel
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics