Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Ανόργανη θρέψη των ελαιοποιήσιμων ποικιλιών ελιάς ‘Αδραμυτινής’ και ‘Κολοβής’ στη Λέσβο

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Χονδρονικόλας, Κωνσταντίνος el
dc.date.accessioned 2019-11-06T09:44:17Z
dc.date.available 2019-11-06T09:44:17Z
dc.date.issued 2019-11-06
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18255
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.title Ανόργανη θρέψη των ελαιοποιήσιμων ποικιλιών ελιάς ‘Αδραμυτινής’ και ‘Κολοβής’ στη Λέσβο el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία
heal.keyword Ανόργανα λιπάσματα el
heal.keyword Ελιές el
heal.keyword Ποικιλίες el
heal.keyword Λέσβος el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής el
heal.publicationDate 2017-10-03
heal.abstract Η συμβολή της ελαιοπαραγωγής στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Λέσβου κυμαίνεται από 3,6% μέχρι 15%, ανάλογα με την ελαιοκομική περίοδο, καταδεικνύοντας τη συνεισφορά του κλάδου στην οικονομία του νησιού. Δύο από τις σημαντικότερες ποικιλίες ελιάς που καλλιεργούνται στη Λέσβο είναι η ‘Αδραμυτινή’ και η ‘Κολοβή’. Με δεδομένο ότι η θρεπτική κατάσταση των ελαιοδένδρων επηρεάζει σημαντικά τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του παραγομένου ελαιοκάρπου, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της θρεπτικής κατάστασης ελαιώνων με τις προαναφερόμενες ποικιλίες στη Λέσβο με απώτερο στόχο την κατάστρωση ορθολογικότερων λιπαντικών αγωγών καθώς και την επισήμανση θρεπτικών διαταραχών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συγκομίστηκαν δείγματα φύλλων, ηλικίας οκτώ μηνών, από 28 ελαιώνες με την ποικιλία ‘Αδραμυτινή’ και 21 ελαιώνες με την ποικιλία ‘Κολοβή’, τα οποία αναλύθηκαν ξεχωριστά για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητάς τους σε άζωτο (Ν), φωσφόρο (P), κάλιο (K), ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn), ψευδάργυρο (Zn), χαλκό (Cu) και βόριο (Β). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι ενώ οι συγκεντρώσεις των μακροστοιχείων Ρ, K, Ca και Mg στα φύλλα και των δύο ποικιλιών κυμαίνονταν σε επιθυμητά για την ελιά επίπεδα ενώ η συγκέντρωση Ν βρισκόταν σε επίπεδα σχετικής έλλειψης. Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις όλων των ιχνοστοιχείων που προσδιορίστηκαν κυμαίνονταν και για τις δύο ποικιλίες σε επίπεδα σχετικής έλλειψης εκτός του Zn που κυμαινόταν σε επιθυμητά επίπεδα. Συγκρίνοντας τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα μεταξύ των δύο ποικιλιών βρέθηκε ότι η ‘Αδραμυτινή’ είχε σημαντικά υψηλότερη συγκέντρωση Κ σε σύγκριση με την ‘Κολοβή’ ενώ η ‘Κολοβή’ παρουσίασε σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις Ca και Mg σε σχέση με την ‘Αδραμυτινή’. Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις Ν και P καθώς και των ιχνοστοιχείων που προσδιορίστηκαν δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά μεταξύ των δύο ποικιλιών. Όσον αφορά στο επίπεδο ολικής θρέψης (Ν+10Ρ+Κ), η ‘Κολοβή’ παρουσίασε χαμηλότερες τιμές τόσο από το άριστο επίπεδο ολικής θρέψης για την ελιά όσο και από τις αντίστοιχες τιμές της ‘Αδραμυτινής’. Η σχέση N προς το ολικό επίπεδο θρέψης (Ν/(Ν+10Ρ+Κ)) κυμάνθηκε και στις δύο ποικιλίες σε φυσιολογικά επίπεδα, με την ποικιλία ‘Κολοβή’ όμως να παρουσιάζει την τάση για χαμηλότερες τιμές από ό,τι η ‘Αδραμυτινή’. Οι σχέσεις Ρ προς το ολικό επίπεδο θρέψης (Ρ/(Ν+10Ρ+Κ)) κυμαίνονταν σε επιθυμητά επίπεδα 4 για την ποικιλία ‘Κολοβή’ αλλά σε σχετική έλλειψη για την ‘Αδραμυτινή’, χωρίς όμως η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ποικιλιών να είναι σημαντική. Αντίθετα, οι σχέσεις Κ προς το ολικό επίπεδο θρέψης (Κ/(Ν+10Ρ+Κ)) κυμάνθηκαν σε σχετικά υψηλά για την ελιά επίπεδα χωρίς να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ποικιλιών. el
heal.advisorName Ασημακοπούλου, Άννα el
heal.committeeMemberName n/a el
heal.academicPublisher Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας el
heal.academicPublisherID teipel
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics