Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Σύγκριση παραμέτρων αύξησης και ανόργανης θρέψης εγχώριας ποικιλίας και υβριδίου λαχανίδας kale σε σχέση με τη μορφή του χορηγουμένου αζώτου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μπάστας, Αλέξανδρος Ιάσων el
dc.date.accessioned 2019-11-06T10:00:11Z
dc.date.available 2019-11-06T10:00:11Z
dc.date.issued 2019-11-06
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18257
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.title Σύγκριση παραμέτρων αύξησης και ανόργανης θρέψης εγχώριας ποικιλίας και υβριδίου λαχανίδας kale σε σχέση με τη μορφή του χορηγουμένου αζώτου el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία
heal.keyword Θρέψη φυτών el
heal.keyword Λαχανίδα el
heal.keyword Άζωτο el
heal.keyword Υβρίδια el
heal.keyword Ποικιλίες el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής el
heal.publicationDate 2017-10-23
heal.abstract Η παρούσα εργασία απέβλεπε στη μελέτη της επίδρασης της μορφής του χορηγούμενου αζώτου στην αύξηση και την ανόργανη θρέψη σε φυτά λαχανίδας Kale (Brassica oleraceae L. var. acephala) και συγκεκριμένα του υβριδίου ‘REFLEX’ και της εγχώριας ποικιλίας ‘Ντόπια Μυτιλήνης’. Τα φυτά αναπτύχθηκαν με τη μέθοδο της υδροπονίας, σε φυτοδοχεία χωρητικότητας 4,0 λίτρων που περιείχαν μίγμα χαλαζιακής άμμου και περλίτη 1:1 (v/v) και στα οποία εφαρμόστηκαν τέσσερις επεμβάσεις ως προς τη μορφή του χορηγουμένου αζώτου, Ε0: 100% Ν-ΝΟ3, Ε25: 75% Ν-ΝΟ3+25% Ν-ΝΗ4, Ε50: 50% ΝΝΟ3+50% Ν-ΝΗ4 και Ε75: 25% Ν-ΝΟ3+75%Ν-ΝΗ4. Η κύρια επίδραση της ποικιλίας/υβριδίου στην αύξηση ήταν ότι η ‘Ντόπια Μυτιλήνης’ δεν παρουσίασε σημαντικά διαφοροποιημένο νωπό βάρος (νβ) και ξηρό βάρος (ξβ) φύλλων, υπέργειου τμήματος, ρίζας, ολόκληρου φυτού, σχέσης ρίζας προς υπέργειο τμήμα και υδατοπεριεκτικότητας φύλλων σε σύγκριση με το υβρίδιο ‘Reflex’. Αντίθετα, το μήκος βλαστού και ο αριθμός φύλλων του υβριδίου ‘Reflex’ βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερα από αυτά της ‘Ντόπιας Μυτιλήνης’. Η κύρια επίδραση της μορφής του χορηγουμένου αζώτου ήταν ότι το νβ ολόκληρου του φυτού, το νβ και ξβ των φύλλων, το νβ υπέργειου τμήματος των φυτών που αναπτύχθηκαν με 75% αμμωνιακό άζωτο ήταν σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο των φυτών που αναπτύχθηκαν με 0%, 25% και 50% αμμωνιακό άζωτο. Αντίθετα, το μήκος βλαστού των φυτών που αναπτύχθηκαν με 0% και 25% αμμωνιακό άζωτο ήταν σημαντικά υψηλότερο από αυτό των φυτών που αναπτύχθηκαν με 50% αμμωνιακό άζωτο ενώ η σχέση ρίζας προς υπέργειο τμήμα των φυτών που αναπτύχθηκαν με 75% αμμωνιακό άζωτο βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη από αυτή των φυτών που αναπτύχθηκαν με 0% και 50% αμμωνιακό άζωτο. Η κύρια επίδραση της μορφής του χορηγουμένου αζώτου στο νβ ρίζας, την υδατοπεριεκτικότητα και τον αριθμό των φύλλων ήταν η μη σημαντική διαφοροποίησή τους. Όσον αφορά στα αποτελέσματα της ανόργανης θρέψης, το υβρίδιο ‘Reflex’ παρουσίασε τις σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις Ν, Κ, Ca και Mg στα φύλλα του. Αντίθετα, η συγκέντρωση του Ρ δεν παρουσίασε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των φυτών ‘Reflex’ και ‘Ντόπιας Μυτιλήνης’. Η κύρια επίδραση της μορφής του χορηγουμένου αζώτου στη συγκέντρωση των 6 μακροστοιχείων που προσδιρίστηκαν, ήταν ότι τα φυτά που αναπτύχθηκαν με 75% ΝΗ4-Ν παρουσίασαν σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις Ν, Ρ και Κ σε σύγκριση με τα φυτά που αναπτύχθηκαν με 0%, 25% και 50% αμμωνιακό άζωτο. Αντίθετα η συγκέντρωση Mg στην επέμβαση με 0% αμμωνιακό άζωτο στο θρεπτικό διάλυμα ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σύγκριση με τα φυτά που αναπτύχθηκαν με 25%, 50% και 75% αμμωνιακό άζωτο. Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων που προσδιορίστηκαν, η κύρια επίδραση της ποικιλίας/υβριδίου στις συγκεντρώσεις Fe, Zn, Cu και B ήταν η μη σημαντική διαφοροποίησή τους μεταξύ του υβριδίου και της εγχώριας ποικιλίας. Αντίθετα, η συγκέντρωση Mn στα φύλλα του Reflex βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη της ‘Ντόπιας Μυτιλήνης’. Η κύρια επίδραση της μορφής του χορηγουμένου αζώτου ήταν ότι τα φυτά που αναπτύχθηκαν με 75% ΝΗ4-Ν παρουσίασαν σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις Mn, Zn και Cu στα φύλλα τους. Αντίθετα, η συγκέντρωση Β στα φύλλα των φυτών που αναπτύχθηκαν με 50% ΝΗ4-Ν βρέθηκε σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τη συγκέντρωση Β στα φύλλα των φυτών που αναπτύχθηκαν με 0% ΝΗ4-Ν. Η συγκέντρωση Fe δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά μεταξύ των 4 επεμβάσεων. el
heal.advisorName Ασημακοπούλου, Άννα el
heal.committeeMemberName n/a el
heal.academicPublisher Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας el
heal.academicPublisherID teipel
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics