Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Ανάλυση απαιτήσεων υλοποίησης <<Χάρτη Υγείας>>

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Νικολογιάννη, Παναγιώτα el
dc.contributor.author Παπανικολάου, Ανδρέας el
dc.date.accessioned 2020-02-26T09:20:40Z
dc.date.available 2020-02-26T09:20:40Z
dc.date.issued 2020-02-26
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18859
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.title Ανάλυση απαιτήσεων υλοποίησης <<Χάρτη Υγείας>> el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία
heal.keyword Υγεία el
heal.keyword Διάρθρωση υπηρεσιών el
heal.keyword Εθνικό Σύστημα Υγείας el
heal.keyword Χαρτογράφηση el
heal.keyword Υγειονομικός Χάρτης el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας el
heal.publicationDate 2016-11-26
heal.abstract Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η υγεία αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ευημερίας του ανθρώπου. Ο τομέας της δημόσιας υγείας αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους και πιο επιτακτικούς παράγοντες του δημόσιου βίου, καθώς η άρτια οργάνωση και λειτουργία του σχετίζονται άμεσα με το υψηλό επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι ανθυγιεινές συνθήκες και το σύγχρονο περιβάλλον, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία αυξάνοντας για παράδειγμα τις επιδημίες, το άσθμα, την παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα κ.α. Επιπλέον σήμερα, σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι διασυνοριακές περιοχές της χώρας μας παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευάλωτες και εκτεθειμένες σε διάφορες ασθένειες και άλλα μεταδιδόμενα νοσήματα όπως για παράδειγμα το AIDS, οι Ηπατίτιδες, οι Μηνιγγίτιδες, η Φυματίωση, ο Μελιταίος Πυρετός κ.ά. Παράλληλα, ο έλεγχος των περιβαλλοντικών παραγόντων είναι ελλιπής και οι προσπάθειες προστασίας μεμονωμένες και σε πολλές περιπτώσεις μη αποδοτικές, με αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη συντονισμένης προσπάθειας για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των περιοχών αυτών σε ένα υψηλό και ικανοποιητικό επίπεδο. Το υγειονομικό σύστημα της Ελλάδας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει υποστεί πολλές ανακατατάξεις. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προσπαθεί να εκσυγχρονίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), προκειμένου να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματα, σε όλους σχεδόν τους τομείς, όπως είναι η οργάνωση της διοίκησης, η χρηματοδότηση, το ανθρώπινο δυναμικό και πολλά άλλα που επηρεάζουν την αρνητική απόδοση και την αποτελεσματικότητα στο χώρο της υγείας. Παρά το γεγονός αυτό, οι πολιτικές Δημόσιας Υγείας έχουν συγκυριακό, αποσπασματικό και ως εκ τούτου ατελέσφορο χαρακτήρα εξαιτίας -μεταξύ άλλων- της απουσίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής και της έλλειψης σαφούς πολιτικής κατεύθυνσης μεταξύ των επιστημόνων και των επαγγελματιών Δημόσιας Υγείας. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, 30 και πλέον χρόνια μετά την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου 1397/83 για το ΕΣΥ καταρτίστηκε ο υγειονομικός χάρτης της Ελλάδας, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις υπηρεσίες υγείας της χώρας. Μελετώντας τη βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε ότι η χρήση του σύγχρονου αυτού εργαλείου εξαρτάται από τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης, καθώς εκτιμάται πώς η αξιοποίησή του μπορεί να είναι διττή. Δηλαδή, αφενός για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που επιδιώκουν τη ποιοτική ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αφετέρου για συγχωνεύσεις, περιορισμούς, καταργήσεις υγειονομικών δομών και νοσοκομείων, που στοχεύουν την αναγκαστική προσαρμογή των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στους κανόνες των μνημονίων που εφαρμόζει η χώρα. Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της ιδιαίτερα πολύπλοκης κοινωνικής- οικονομικής- περιβαλλοντικής πραγματικότητας, που ορίζει το ευρύ φάσμα των παραμέτρων που λαμβάνουν χώρα στην διαμόρφωση Εθνικών πολιτικών για την Υγεία, με βάση, κατά κύριο λόγο, τις εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. el
heal.advisorName Κοτσιλιέρης, Θεόδωρος el
heal.committeeMemberName n/a el
heal.academicPublisher Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας el
heal.academicPublisherID teipel
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics