Στατιστικές

Σύνολο Επισκέψεων

Προβολές
Κοινωνικές ιστορίες σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) 281
Χρηματοοικονομικά μαθηματικά: περιληπτικές σημειώσεις 276
Διαταραχές αυτιστικού φάσματος: μια έρευνα για την πραγματολογία, την κοινωνικοποίηση και την αλληλεπίδραση με τον θεραπευτή παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές δυσκολίες 262
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: είδη και θεραπευτική παρέμβαση 234
Παγκοσμιοποίηση και Ανώτατη Εκπαίδευση 227
Οι επιπτώσεις της αλατότητας θρεπτικού διαλύματος στην ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών και τρόποι περιορισμού του 212
Αυτισμός 208
δοκιμή 2 203
Αυτισμός και Λογοθεραπευτική παρέμβαση 202
Κοινωνία και ναρκωτικά. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πρόληψη, θεραπεία και επανένταξη χρηστών ναρκωτικών ουσιών. 201

Αναζήτηση Αποθετηρίου

Πλοήγηση

Ο Λογαριασμός μου