Στατιστικές

Σύνολο Επισκέψεων

Προβολές
Χρηματοοικονομικά μαθηματικά: περιληπτικές σημειώσεις 359
Κοινωνικές ιστορίες σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) 323
Διαταραχές αυτιστικού φάσματος: μια έρευνα για την πραγματολογία, την κοινωνικοποίηση και την αλληλεπίδραση με τον θεραπευτή παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές δυσκολίες 311
Παγκοσμιοποίηση και Ανώτατη Εκπαίδευση 281
Θεραπευτικές ασκήσεις μέσω λογισμικού σε αφασικούς ασθενείς 278
Νέα Τμήματα ΤΕΙ Καλαμάτας. Τμήμα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών και Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 277
Το παιχνίδι και το συμβολικό παιχνίδι σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός). Δεδομένα από την κλινική παρατήρηση επτά παιδιών 261
Ο ρόλος των Superfood στη διατροφή του ανθρώπου. 255
δοκιμή 2 252
7th Meeting of the lOBC/wprs Working Group “Integrated Protection of Olive Crops” 252

Αναζήτηση Αποθετηρίου

Πλοήγηση

Ο Λογαριασμός μου