Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία από δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς στο νομό Ηρακλείου: ευρωπαϊκή εμπειρία

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author n/a el
dc.date.accessioned 2015-11-24T16:03:38Z
dc.date.available 2015-11-25T03:05:57Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/12624
dc.title Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία από δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς στο νομό Ηρακλείου: ευρωπαϊκή εμπειρία el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Ειδική αγωγή el
heal.keyword Άτομα με αναπηρίες el
heal.keyword Ειδική εκπαίδευση el
heal.keyword Ηράκλειο el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2007-01-01 el
heal.abstract Η εργασία που κατατίθεται ασχολείται με τα ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των Α.μ.Ε.Α από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του νομού Ηρακλείου. Καταρχάς κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή της Ειδικής Αγωγής των Α.μ.Ε.Α στον συγκεκριμένο νομό, από την οποία φαίνεται ότι τα πρώτα Ειδικά Σχολεία υπό την αιγίδα των κρατικών και ιδιωτικών φορέων ιδρύθηκαν και λειτούργησαν στο Ηράκλειο το 1973 και 1975, ακολουθώντας την αργή πορεία εξέλιξης της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας. Στη συνέχεια με την παράθεση στοιχείων για την έννοια του ειδικού παιδιού και της ειδικής αγωγής καθώς και άλλων που αναφέρονται στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας αυτής, δίνεται μια σαφέστερη εικόνα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αναπτύσσει τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός φορέας του ν.Ηρακλείου. Για μεν τον πρώτο, κατατίθεται πληροφοριακό υλικό που αφορά τις βαθμίδες της ειδικής εκπαίδευσης στο Ηράκλειο ,τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται σε αυτές και τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στη λειτουργία των ειδικών σχολείων 'για δε τον δεύτερο φορέα που δραστηριοποιείται μέσα από τα Σωματεία του "Αγίου Σπυρίδωνας" και της "Ζωοδόχου Πηγής" δίνονται στοιχεία ευρύτερων δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται σε αυτά για μια αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των Α.μ.Ε.Α. Τέλος θεωρήθηκε αναγκαία η αναφορά μας στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες σε Ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα στην Σουηδία, για να εξαχθούν συγκρίσιμα στοιχεία και πολύτιμα συμπεράσματα, Η εργασία μας πλαισιώνεται με πίνακες στατιστικών στοιχείων για τα άτομα με αναπηρίες του ν. Ηρακλείου και ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον τρόπο λειτουργίας της Ειδικής Αγωγής των Α.μ.Ε.Α από τον δημόσιο και ιδιωτικό φορέα στον προαναφερθέντα νομό. el
heal.advisorName Αβιζιώτης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 80 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics