Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων για την ιδιωτική κλινική Ιασώ General για την πενταετία 2005-2009

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Θεοδώρου, Αντιγόνη el
dc.date.accessioned 2015-11-24T16:06:41Z
dc.date.available 2015-11-25T03:07:45Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/12923
dc.title Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων για την ιδιωτική κλινική Ιασώ General για την πενταετία 2005-2009 el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία el
heal.secondaryTitle el
heal.keyword Υγεία el
heal.keyword Ιδιωτικές κλινικές el
heal.keyword Χρηματοοικονομική κατάσταση el
heal.contributorName el
heal.language gre el
heal.access free el
heal.accessText el
heal.license Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα el
heal.fileFormat PDF *
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννησου el
heal.publicationDate 2011-01-01 el
heal.abstract Η εργασία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων για την ιδιωτική κλινική Ιασώ General για την πενταετία 2005-2009. Σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και σε συνθήκες αυξανόμενου ανταγωνισμού και παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, είναι επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις να μπορούν να αξιολογούν τις οικονομικές συνθήκες και να προβλέπουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν αλλά και τις ενδεχόμενες απειλές. Ο προσδιορισμός και μόνο του παραγόμενου αποτελέσματος κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου δεν αρκεί προκειμένου να πάρει μια επιχείρηση αποφάσεις. Χρειάζεται αναλυτικότερη ενημέρωση για τον προσδιορισμό των παραγόντων που έχουν αποκλίσεις από τους επιδιωκόμενους στόχους και για την αξιολόγηση της πορείας των αποτελεσμάτων. Εδώ ενυπάρχει η έννοια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Η χρηματοοικονομική ανάλυση επιτυγχάνεται με τη χρήση αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες, είναι απλές σχέσεις μεταξύ βασικών οικονομικών μεγεθών ενός οικονομικού οργανισμού, οι οποίοι μας δίνουν συγκριτικά αποτελέσματα πάνω στον λογαριασμό που μας δίνεται κάθε φορά να μελετήσουμε. Χωρίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Στη συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποίησα σαν σημείο αναφοράς τους αντίστοιχους (μέσους) δείκτες του κλάδου στον οποίο ανήκει η κλινική Ιασώ General και επεξεργάστηκα στη συνέχεια τις αποκλίσεις των δεικτών της κλινικής από τους αντίστοιχους μέσους του κλάδου. Οι αριθμοδείκτες, ειδικότερα, προσφέρονται για για τη δημιουργία προτύπων (μέσου όρου) μίας επιχείρησης στον κλάδο, αν δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός μέσω δεικτών για ολόκληρο κλάδο αλλά και της οικονομίας γενικότερα, με τα οποία πρότυπα οι αντίστοιχοι δείκτες της υπό εξέταση μονάδας θα συγκριθούν και η υποδηλουμένη οικονομική κατάσταση θα αξιολογηθεί. Μια κερδοφόρα ιδιωτική επιχείρηση, επιρεάζει και τη δημοσιονομική πολιτική μέσω της συλλογής φόρων. Την περίοδο αυτή ειδικά που υπάρχει παγκόσμια ύφεση με πτώση εισοδημάτων και μείωση της ζήτησης, η σημασία αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι, είναι επιτακτική η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και για λογαριασμό του Δημοσίου. Ένας βασικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας ως προς την συνεισφορά του στο παραγόμενο Α.Ε.Π. είναι και ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας. Με δεδομένη την ύφεση που παρατηρείται τόσο σε Ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας έχει υποστεί πτώση τόσο σε τζίρο όσο και σε κερδοφορία. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της κλινικής ΙΑΣΩ General, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολυπλοκότητα. el
heal.advisorName Κατσαρού, Σοφία el
heal.committeeMemberName Μαυριδόγλου, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Μπιτσάνης, Παναγιώτης el
heal.academicPublisher ΤΕΙ Πελοποννήσου el
heal.numberOfPages 65 *


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics