Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Πρόγραμμα Καλλικράτης: Έρευνα στους αιρετούς του δήμου Αλίμου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κρητικού, Μιχαήλ el
dc.date.accessioned 2016-12-10T05:48:14Z
dc.date.available 2016-12-10T05:48:14Z
dc.date.issued 2016-12-10
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17768
dc.rights Default License
dc.title Πρόγραμμα Καλλικράτης: Έρευνα στους αιρετούς του δήμου Αλίμου el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία
heal.keyword Αιρετοί el
heal.keyword Αιρετά όργανα αυτοδιοίκησης el
heal.keyword Δήμοι el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννήσου: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δ.Μ.Τ.Α.) el
heal.publicationDate 2012-01-01
heal.abstract Η εργασία αυτή έχει ως θέμα το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» έρευνα στους αιρετούς του Δήμου Αλίμου. Σκοπός της μελέτης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων, σύμφωνα με τις απόψεις των αιρετών για το νέο αυτό σύστημα διοίκησης των Δήμων. Επίσης κατά πόσο είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αλλά και με ποια μέσα στον συγκεκριμένο Δήμο. Η παρούσα πτυχιακή χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται η εισαγωγή η οποία περιλαμβάνει βασικές έννοιες που ακολουθούν, γίνεται σύντομη αναφορά και ανάλυση του πλαισίου του θέματος που ερευνάται, μας ενημερώνει για την μεθοδολογία και τα βασικά ερωτήματα που κλήθηκαν οι αιρετοί να απαντήσουν. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο είναι και το κυρίως κομμάτι της εργασίας αλλά και το πρώτο της κεφάλαιο, παρουσιάζονται στοιχεία για την αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Δήμου Αλίμου, αναλύονται και αξιολογούνται. Εντοπίζονται τα πλέον κρίσιμα ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης και τέλος παρουσιάζονται υπό μορφή πινάκων και διαγραμμάτων τα ερωτήματα στα οποία κλήθηκαν οι αιρετοί να απαντήσουν. Το τρίτο και τελευταίο μέρος της πτυχιακής εργασίας είναι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. Η έρευνα βοήθησε στο να βγουν κάποια αποτελέσματα για την λειτουργία του Καλλικρατικού Δήμου, παρουσιάζονται επίσης και κάποιες προτάσεις-ιδέες των αιρετών μιας και η έρευνα τους έδωσε το δικαίωμα να αναπτύξουν το όραμα τους. el
heal.advisorName Πραβίτα, Μαρία-Ηλιάνα el
heal.committeeMemberName χ.ο. el
heal.academicPublisher Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης el
heal.academicPublisherID teipel
heal.numberOfPages 137
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics