Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα: σύγκριση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Στυλιανοπούλου, Ρουμπίνη el
dc.date.accessioned 2019-07-12T08:14:59Z
dc.date.available 2019-07-12T08:14:59Z
dc.date.issued 2019-07-12
dc.identifier.uri http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17833
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.title Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα: σύγκριση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα el
heal.type Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία
heal.classification Χρηματοοικονομικά el
heal.keyword Γενική λογιστική el
heal.keyword Λογιστικά πρότυπα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.publicationDate 2018-07
heal.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει και να αναλύσει την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα συγκρίνοντας τα παράλληλα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η διάρθρωση της εργασίας απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια καθένα από τα οποία πραγματεύεται και κάποιο διαφορετικό θέμα αναφορικά με την εργασία. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται και αναλύει την έννοια της λογιστικής. Εκτός από την παράθεση του ορισμού γίνεται και ιστορική αναδρομή της επιστήμης, αναφέρονται οι στόχοι και οι σκοποί αλλά και η έννοια της λογιστικής τυποποίησης και το περιεχόμενο του Ελληνικού Γενικού λογιστικού Σχεδίου. Το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο αποτλούν μια περίληψη των εννοιών και των περιεχομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Επίσης, αναφέροντα και οι αρχές που τα διέπουν αλλά και οι νόμοι με τους οποίους τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έγιναν υποχρεωτικά στη χώρα μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στη σύγκριση σε θεωρητικό επίπεδο ανάμεσα στα πρότυπα τα οποία αναφέραμε παραπάνω. Τέλος, στο κεφάλαιο πέμπτο, το οποίο είναι και το τελευταίο της εργασίας παρατίθενται οικονομικές καταστάσεις οι οποίες είναι καταρτισμένες τόσο σε ΕΓΛΣ όσο και σε ΔΛΠ. Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας επιχειρήθηκε να γίνει μια προσπάθεια να αναλυθούν και να εντοπιστούν οι διαφορές αλλά και οι ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στα πρότυπα σε διεθνές επίπεδο και σε εγχώριο. el
heal.advisorName Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας el
heal.committeeMemberName Γεωργόπουλος, Αντώνιος el
heal.committeeMemberName Γιακουμάτος, Στέφανος el
heal.academicPublisher Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teipel
heal.numberOfPages 105
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics